NSV

NSV-VBO-Beleidsonderzoekprijs 2017

De jury voor de NSV-VBO prijs voor beleidsonderzoek is na rijp beraad tot het besluit gekomen de prijs in het jaar 2017 toe te kennen aan
M. Boendermaker, A. Kruize, J. Snippe, M. Sijtstra & B. Bieleman, werkzaam bij Intraval, voor de studie “Kansen met beleid: Beleidsreconstructie en Evaluatiekader Modernisering Kansspelbeleid & Modernisering Kansspelbeleid: Nulmeting“. Lees hier het juryrapport.

DvdS 2018: Call sessies

Op 14 juni 2018 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Sociologie (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) haar jaarlijkse Dag van de Sociologie. Deze 17e Dag van de Sociologie wordt georganiseerd aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om een eigen (thematische) panelsessie te organiseren. Via deze link kunt u hier de nodige informatie over vinden (ook in het Engels). Deadline voor sessievoorstellen is 15 januari 2018.

Uitreiking NSV-VBO Beleidsprijs 2017

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse Beleidsprijs. Dit jaar zal de prijs voor de vierde keer worden uitgereikt op woensdag 6 december in Utrecht. De prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt. Het gaat om gamma-wetenschappelijk onderzoek. Beleidsonderzoekers uit alle richtingen (sociologie, economie, bestuurskunde, onderwijskunde, politicologie, etc.) waren uitgenodigd om een bijdrage in te zenden. (meer…)

Jacques van Hoof overleden

Ons bereikte het treurige bericht dat op woensdag 5 juli op 75-jarige leeftijd Jacques van Hoof is overleden. Jacques was van 2007 tot 2011 voorzitter van de NSV. In zijn werkzame leven speelde hij een centrale en bindende rol in de Nederlandse arbeidssociologie, eerst als coördinator bij SISWO, later als hoogleraar aan verschillende universiteiten. Hij was mede-oprichter en redacteur van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. We wensen zijn familie, vrienden en andere naasten veel sterkte met het verwerken van dit verlies.