Bestuur

Het bestuur van de NSV bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vertegenwoordigers van de departementen Sociologie van de Nederlandse universiteiten.

Daarnaast zijn er van vertegenwoordigers van buiten de universiteiten, te weten: een vertegenwoordiger vanuit het SCP, de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) en het ITS.

Voorzitter Prof. Dr. Jan Willem Duyvendak

Secretaris Dr. Rie Bosman (RUG)

Penningmeester Dr. Maarten Wolbers (ITS)

Dr. Alex van Venrooij (UvA)

Dr. Eva Jaspers (UU)

Dr. Willem de Koster (EUR)

Dr. Tim Reeskens (UvT)

Dhr. Hans Teunissen (NVLM)

Dr. Erik van Ingen (VU)

Dr. Merove Gijsberts (SCP)

Dr. Ellen Verbakel (RU)