Bestuur

18 februari 2013

Het bestuur van de NSV bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vertegenwoordigers van de departementen Sociologie van de Nederlandse universiteiten.

Daarnaast zijn er van vertegenwoordigers van buiten de universiteiten, te weten: een vertegenwoordiger vanuit het SCP, de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) en het ITS.

Bestuur 2012-2013

Voorzitter Prof. Dr. Jan Willem Duyvendak

Secretaris Dr. Arie Glebbeek (RUG)

Penningmeester Dr. Maarten Wolbers ( RU)

Dr. Alex van Venrooij (UvA)

Dr. Ineke Maas (UU)

Dr. Renske Keizer (EUR)

Dr. Erik van Ingen (UvT)

Dhr. Hans Teunissen (NVLM)

Dr. Geert de Vries (VU)

Dr. Mariëlle Cloïn (SCP)

Dr. Jeroen Winkels (RU-ITS)