Laatste berichten

Eerste stappen naar tweetalige website

De informatie over de DvdS zal ook in het Engels worden gepost. Inmiddels is er een “language switch” geïmplementeerd op de website. In een later stadium zal andere informatie ook in het Engels beschikbaar komen.