Laatste berichten

NSV Dissertatieprijs naar Rob Timans

De NSV Dissertatieprijs 2017 gaat naar de auteur van een proefschrift dat verdedigd is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, begeleid is door de hoogleraren Johan Heilbron en Paul Wouters (Leiden), als titel draagt ‘Stuying the Dutch business elite: relational concepts and methods’ en is geschreven door Rob Timans. Lees hier meer

NSV-VBO-Beleidsonderzoekprijs 2017

De jury voor de NSV-VBO prijs voor beleidsonderzoek is na rijp beraad tot het besluit gekomen de prijs in het jaar 2017 toe te kennen aan
M. Boendermaker, A. Kruize, J. Snippe, M. Sijtstra & B. Bieleman, werkzaam bij Intraval, voor de studie “Kansen met beleid: Beleidsreconstructie en Evaluatiekader Modernisering Kansspelbeleid & Modernisering Kansspelbeleid: Nulmeting“. Lees hier het juryrapport.

DvdS 2018: Call sessies

Op 14 juni 2018 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Sociologie (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) haar jaarlijkse Dag van de Sociologie. Deze 17e Dag van de Sociologie wordt georganiseerd aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om een eigen (thematische) panelsessie te organiseren. Via deze link kunt u hier de nodige informatie over vinden (ook in het Engels). Deadline voor sessievoorstellen is 15 januari 2018.

Uitreiking NSV-VBO Beleidsprijs 2017

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse Beleidsprijs. Dit jaar zal de prijs voor de vierde keer worden uitgereikt op woensdag 6 december in Utrecht. De prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt. Het gaat om gamma-wetenschappelijk onderzoek. Beleidsonderzoekers uit alle richtingen (sociologie, economie, bestuurskunde, onderwijskunde, politicologie, etc.) waren uitgenodigd om een bijdrage in te zenden. (meer…)

6e ESS-workshop Europa: Eenheid in verscheidenheid

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseert DANS in samenwerking met het nationaal coördinatieteam van het European Social Survey (ESS), bestaande uit Dr. Roza Meuleman, Dr. Stéfanie André en Prof. dr. Gerbert Kraaykamp de zesde Nederlandse ESS Workshop. Deze (twee)jaarlijkse workshop biedt een ontmoetingsplaats aan onderzoekers die gebruik maken van de ESS-gegevens en geeft de gelegenheid om informatie uit te wisselen over de vele mogelijkheden van de ESS-data.
Informatie over deelname is te vinden op de DANS-KNAW website.
Tot donderdag 01 februari 2018 kunnen abstracts (plusminus 200 woorden) per mail ingediend worden bij Stéfanie André (s.andre@ru.nl).