Sociologie

Prijswinnaars 2022

Onder een stralende zon is de Dag van de Sociologie 2022 doorgegaan in Groningen. De Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit prachtig evenement verzorgd dat dit jaar in het teken stond van 100 jaar Sociologie in Nederland. Meer dan 180 deelnemers uit Nederland, Vlaanderen en daarbuiten hebben elkaar voor de eerste keer in twee jaar tijd opnieuw ontmoet en in verschillende parallelle en plenaire sessies nieuwe sociologische inzichten gedeeld.

Traditioneel worden op de Dag van de Sociologie ook prijzen uitgereikt; in 2022 staan er twee centraal, namelijk de Scriptieprijs (jaarlijks) en Research-Master-thesisprijs. De Scriptieprijs 2022 is uitgereikt aan Lisa Hu (Universiteit van Amsterdam) voor de thesis ‘Same classroom, different citizenship learning opportunities. Children’s experiences of the disparate workings of the school as a practice place‘. Het uitgebreide juryrapport valt hier te lezen. De Research-Master-thesisprijs 2022 gaat naar Annelie Brüning (Rijksuniversiteit Groningen) voor de thesis ‘Are benefits of female leaders for female workers dependent on similarity in work-life characteristics?‘. De laudatio kan u downloaden via deze link.

Dagprogramma DVDS online

Aanstaande donderdag 16 juni 2022 organiseert de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen de Dag van de Sociologie – de jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse en Vlaamse sociologen. De Dag wordt op woensdagavond voorafgegaan door een Nacht van de Sociologie. Het volledige programma is te consulteren via deze website. Tot donderdag (en woensdag) in Groningen!

Programma Dag en Nacht van de Sociologie 2022 (Groningen)

De indeling van de Nacht (15 juni) en Dag van de Sociologie (16 juni), georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de NSV en de VVS, staat online. In dit overzicht kan je de start- en eindtijden van de sessies terugvinden. Gedetailleerde informatie over de sessies en de samenstelling ervan volgt snel.

Klik hier voor de Nederlandse website
Click here for the English website

Call for Panels Dag van de Sociologie 2022

Op donderdag 16 juni 2022 vindt de 22ste Dag van de Sociologie plaats aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Dag wordt georganiseerd door de vakgroep Sociologie in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS). Dit jaren vieren we 100 jaar Sociologie in Nederland! Abram de Swaan zal in een voordracht terugblikken op de Nederlandse Sociologie in de afgelopen decennia.. Ook wordt samen met Sociëtas – de Groningse studievereniging van Sociologie – een extra editie van de Nacht van de Sociologie georganiseerd. 

Het programma omvat traditioneel een scala aan thematische sessies, een gezamenlijke lunch, een plenaire sessie (dit jaar rond 100 jaar Sociologie), en de uitreiking van de NSV scriptieprijzen en de NSV Artikelprijs. De Dag wordt afgesloten met een receptie. In parallelle thematische sessies krijgen meer dan 150 sociologen uit binnen- en buitenland de kans om hun onderzoek te presenteren aan hun collega’s. Sessie-voorstellen met expliciete aandacht voor 100 jaar Sociologie (terugblikkend en/of vooruitkijkend) zijn ook welkom!

De Call for Papers wordt in de eerste week van februari 2022 uitgebracht. Om de sessies inhoudelijker beter af te bakenen en om ook de mogelijkheid te bieden voor meer gespecialiseerde discussies, is er de kans om zelf thematische panels voor te stellen tot uiterlijk 24 januari 2022. Een volledig panel bestaat meestal uit vier paper-presentaties en een (panel-)voorzitter, maar van dit format kan afgeweken worden. Panels kunnen ofwel volledig Nederlandstalig, ofwel volledig Engelstalig zijn. 

Het is mogelijk bij een voorstel voor een panel reeds de vier te presenteren papers te noemen, maar men kan ook een ‘open’ panel voorstellen. Bij onvoldoende belangstelling voor een panel zullen we worden genoodzaakt deze samen te voegen met andere een sessie. 

De panel-voorstellen moeten uiterlijk 24 januari 2022 toegestuurd worden naar  . We stellen daarbij de volgende informatie op prijs: 

  • Titel en abstract (max. 300 woorden) van het panel 
  • Naam en contactinformatie van de panelvoorzitter 
  • Max. 4 paper-voorstellen: Naam van de auteur(s), titel van de paper, en abstract (max. 300 woorden) 

De panelvoorzitters zullen voorafgaand aan de algemene Call for Papers, geïnformeerd worden over de goedkeuring van hun sessies. 

Indien u vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren via

Jenny Gierveld ingehuldigd als NSV-erelid

Het bestuur is verheugd om bekend te maken dat Jenny Gierveld in 2021 tot erelid van de NSV is benoemd. Het 26e erelidmaatschap werd bekend gemaakt op het Actualiteitencollege van 25 november 2021, dat vanwege de corona-maatregelen online plaatsvond. De feestelijke uitreiking van het erelidmaatschap zal plaatsvinden op de Dag van de Sociologie, op 16 juni 2022 in Groningen. Theo van Tilburg en Pearl Dykstra hebben een prachtige laudatio geschreven van Jenny Gierveld, die u vindt in de Portrettengalerij. Het NSV bestuur spreekt met dit erelidmaatschap haar grote waardering en dank aan Jenny Gierveld uit, voor haar imposante werk voor sociologie en samenleving.