Nieuws

Nederlandse sociologen uitmuntend in onderzoek

Een internationaal samengestelde commissie van hoogleraren uit de Verenigde Staten (Stanford, Yale), Groot Brittannië (London, Oxford), Duitsland (Bremen) en België (Leuven) heeft vastgesteld dat het sociologisch onderzoek in Nederland ‘zeer goed’ tot ‘excellent’ is:  “The Netherlands ranks among the top units internationally”.
(meer…)

5e ESS-workshop Nederland in context: verschillen en overeenkomsten

Op vrijdag 22 mei 2015 organiseert DANS in samenwerking met het nationaal coördinatieteam van het European Social Survey (ESS), bestaande uit Prof.dr. Gerbert Kraaykamp en Dr. Roza Meuleman, de vijfde Nederlandse ESS Workshop. Deze (twee)jaarlijkse workshop biedt een ontmoetingsplaats aan onderzoekers die gebruik maken van de ESS-gegevens en geeft de gelegenheid om informatie uit te wisselen over de vele mogelijkheden van de ESS-data. (meer…)

Uitnodiging Dag van de Sociologie Gent

Op 26 mei 2011 is het weer zover, dan komen sociologen uit Nederland en België bij elkaar om hun onderzoek te presenteren. Dit keer is de Universiteit Gent gastheer.
De NSV nodigt iedereen van harte uit deel te nemen; vorig jaar was de Dag van de Sociologie erg succesvol en hij biedt bij uitstek gelegenheid bij te praten met vakgenoten van andere universiteiten in Nederland en België.
Lees meer…

Oproep tot inzending: NSV-VBO Beleidsprijs 2011

De Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse Beleidsprijs. Deze prijs is bedoeld voor het beste beleidsonderzoek en/of beleidsadvies, dat in de vorm van een wetenschappelijk artikel is ingezonden. Alleen medewerkers van onderzoeksbureaus en para-universitaire onderzoeksinstituten die werken voor externe opdrachtgevers kunnen naar de prijs meedingen.

(meer…)

Actualiteitencollege “De publieke rol van de sociologie”

25 november 2010
Actualiteitencollege “De publieke rol van de sociologie

Dit jaar staat het Actualiteitencollege dat de NSV in samenwerking met het SCP jaarlijks organiseert in het teken van de publieke rol van de sociologie. Welke bijdrage levert de sociologie aan het publieke debat over actuele maatschappelijke vraagstukken? Moet de sociologie wel een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat? Welke invloed oefent de sociologie uit op de publieke opinie en op het beleid van de overheid? Hoe oefenen sociologen invloed uit: als wetenschapper, journalist of beleidsadviseur? (meer…)