Nieuws

Uitnodiging algemene ledenvergadering (ALV)

De Nederlandse Sociologische Vereniging (nsv) nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 10 juni 2010, die zoals gebruikelijk zal worden gehouden tijdens de Dag van de Sociologie, welke dit jaar plaatsvindt in Groningen. De vergadering is gepland tijdens de lunchpauze, van 12.15 – 13.15 uur, in zaal Hv.320, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, RuG, Grote Kruisstraat 2/1, Groningen.

De volgende punten staan op de agenda:
1. Opening
2. Jaarverslag 2009download
3. Financieel jaarverslag 2009 + contributie voor 2011
download
4. Voordracht nieuwe bestuursleden – download
5. Een jaar Sociologie Magazine: uw reacties
6. Rondvraag / w.v.t.t.k

Congres “Registers in sociaalwetenschappelijk onderzoek: Mogelijkheden en valkuilen”

Op 24 juni a.s. organiseren de VU en het CBS samen het congres “Registers in sociaalwetenschappelijk onderzoek: Mogelijkheden en valkuilen”. Sprekers uit de economie, demografie, sociologie, medische wereld en methodologie in het algemeen zullen hun visie op de problematiek uiteenzetten.

Meer informatie (het programma, wijze van inschrijven) vind je op de site van de VU.

Deelname is overigens gratis en voor de lunch wordt gezorgd. Voor vragen over het congres kan je ook e-mailen naar .

Uitnodiging Dag van de Sociologie 2010 in Groningen

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de Dag van de Sociologie, die op donderdag 10 juni zal plaatsvinden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit jaarlijkse congres wordt voor de tiende maal georganiseerd door de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS). Op één dag komt een grote diversiteit aan sociologisch onderzoek aan bod. Er zullen gegroepeerd in twaalf thema’s ruim 100 papers worden gepresenteerd. Daarnaast is er een plenaire sessie met prof. dr. Rafael Wittek. De dag wordt afgesloten met een receptie en de uitreiking van een aantal prijzen. (meer…)