Aankondiging

Uitreiking NSV-VBO Beleidsprijs 2017

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse Beleidsprijs. Dit jaar zal de prijs voor de vierde keer worden uitgereikt op woensdag 6 december in Utrecht. De prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt. Het gaat om gamma-wetenschappelijk onderzoek. Beleidsonderzoekers uit alle richtingen (sociologie, economie, bestuurskunde, onderwijskunde, politicologie, etc.) waren uitgenodigd om een bijdrage in te zenden. (meer…)

6e ESS-workshop Europa: Eenheid in verscheidenheid

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseert DANS in samenwerking met het nationaal coördinatieteam van het European Social Survey (ESS), bestaande uit Dr. Roza Meuleman, Dr. Stéfanie André en Prof. dr. Gerbert Kraaykamp de zesde Nederlandse ESS Workshop. Deze (twee)jaarlijkse workshop biedt een ontmoetingsplaats aan onderzoekers die gebruik maken van de ESS-gegevens en geeft de gelegenheid om informatie uit te wisselen over de vele mogelijkheden van de ESS-data.
Informatie over deelname is te vinden op de DANS-KNAW website.
Tot donderdag 01 februari 2018 kunnen abstracts (plusminus 200 woorden) per mail ingediend worden bij Stéfanie André (s.andre@ru.nl).

Inspiratienamiddag over datavisualisatie

Op dinsdag 12 december organiseren de Vlaamse en Nederlandse Vereniging voor Sociologie een inspiratienamiddag over datavisualisatie in de sociologie en sociale wetenschappen.

Met Jan Aerts (Data Analysis Group, KU Leuven) en Paul Girard (Science Po médialab) hebben we twee sprekers op het brandpunt van innovatie rond dataverkenning, visualisatie en presentatie. Datajournalist Maarten Lambrechts geeft op basis van de (onderzoek)gegevens van deelnemers een workshop over effectieve datavisualisatie voor wetenschapscommunicatie.

We starten om 13u in het Muntpunt (Brussel), en eindigen om 17u, waarna we deelnemers uitnodigen voor een napraat-drink.

Graag inschrijven voor 27 november, het aantal plaatsen is beperkt. Alle info online: http://sociologie.be/datavisualisatie