NSV

NSV Dissertatieprijs naar Rob Timans

De NSV Dissertatieprijs 2017 gaat naar de auteur van een proefschrift dat verdedigd is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, begeleid is door de hoogleraren Johan Heilbron en Paul Wouters (Leiden), als titel draagt ‘Stuying the Dutch business elite: relational concepts and methods’ en is geschreven door Rob Timans. Lees hier meer

NSV-VBO-Beleidsonderzoekprijs 2017

De jury voor de NSV-VBO prijs voor beleidsonderzoek is na rijp beraad tot het besluit gekomen de prijs in het jaar 2017 toe te kennen aan
M. Boendermaker, A. Kruize, J. Snippe, M. Sijtstra & B. Bieleman, werkzaam bij Intraval, voor de studie “Kansen met beleid: Beleidsreconstructie en Evaluatiekader Modernisering Kansspelbeleid & Modernisering Kansspelbeleid: Nulmeting“. Lees hier het juryrapport.

DvdS 2018: Call sessies

Op 14 juni 2018 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Sociologie (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) haar jaarlijkse Dag van de Sociologie. Deze 17e Dag van de Sociologie wordt georganiseerd aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om een eigen (thematische) panelsessie te organiseren. Via deze link kunt u hier de nodige informatie over vinden (ook in het Engels). Deadline voor sessievoorstellen is 15 januari 2018.