Nederlandse sociologen uitmuntend in onderzoek

Een internationaal samengestelde commissie van hoogleraren uit de Verenigde Staten (Stanford, Yale), Groot Brittannië (London, Oxford), Duitsland (Bremen) en België (Leuven) heeft vastgesteld dat het sociologisch onderzoek in Nederland ‘zeer goed’ tot ‘excellent’ is:  “The Netherlands ranks among the top units internationally”.

Het sociologisch onderzoek zoals dat wordt uitgevoerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,  de Radboud Universiteit, de  Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg Universiteit,  de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, en de Vrije Universiteit Amsterdam behoort tot de top van de internationale sociologie.

De variatie in thema’s en methodologische aanpak van de Nederlandse sociologie wordt door de commissie geroemd, terwijl de onderzoeksprogramma’s tegelijkertijd erg relevant zijn voor de Nederlandse samenleving. Promovendi sociologie worden uitstekend opgeleid en profiteren van interuniversitaire samenwerking.

Aanbevelingen van de commissie zijn ondermeer de oproep aan universiteiten om monografieën meer te waarderen en onderzoekers voor het schrijven van deze studies de benodigde tijd te geven. Ook ziet de commissie graag meer aandacht voor het negatieve effect van tijdelijke contracten op de loopbanen van jonge,  excellente onderzoekers.

De Nederlandse Sociologische Vereniging  (NSV), de beroepsvereniging van sociologen, onderschrijft het oordeel van de commissie dat de Nederlandse universiteiten verantwoordelijkheid dragen jegens de onderzoekers die zij opleiden. Ook pleit de NSV al langer voor het meer waarderen van (hand)boeken en Nederlandstalige publicaties.

Om de uitmuntende kwaliteit van het sociologisch onderzoek in Nederland te handhaven moet volgens de NSV op korte termijn een einde komen aan de continue daling van de overheidsfinanciering van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Zo fnuikt het topsectorenbeleid van de Nederlandse Regering, vanwege de daarmee gepaard gaande vermindering van NWO-subsidies voor sociologisch onderzoek, een internationaal gezien zo sterke discipline als de sociologie.

Klik hier voor het persbericht van de QANU: http://www.qanu.nl/sites/default/files/Persbericht_visitatie_Sociologisch_Onderzoek_in_Nederland.pdf

Klik hier voor het volledige rapport:http://www.qanu.nl/nl/nieuws/onderzoeksbeoordeling-sociology-afgerond

Meer informatie: prof. dr. Jan-Willem Duyvendak (voorzitter NSV)    of prof. dr. Rafael Wittek