Symposium Praktijkgericht onderzoek; voldoet het of kan het beter?

Dit symposium vindt plaats op 16 november aanstaande in Nijmegen en wordt georganiseerd door Piet Verschuren n.a.v. het onlangs verschenen boek Kernthema’s in de methodologie, op weg naar beter onderzoek. Deelname aan deze bijeenkomst (inclusief lunch en borrel) is gratis. Zij die zich inschrijven krijgen kort tevoren een gedetailleerd programma van die middag toegestuurd, alsook een precieze aanduiding van de locatie.

Nadere bijzonderheden en een inschrijvingsformulier vindt u op de website