Call for Panels Dag van de Sociologie 2022

Op donderdag 16 juni 2022 vindt de 22ste Dag van de Sociologie plaats aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Dag wordt georganiseerd door de vakgroep Sociologie in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS). Dit jaren vieren we 100 jaar Sociologie in Nederland! Abram de Swaan zal in een voordracht terugblikken op de Nederlandse Sociologie in de afgelopen decennia.. Ook wordt samen met Sociëtas – de Groningse studievereniging van Sociologie – een extra editie van de Nacht van de Sociologie georganiseerd. 

Het programma omvat traditioneel een scala aan thematische sessies, een gezamenlijke lunch, een plenaire sessie (dit jaar rond 100 jaar Sociologie), en de uitreiking van de NSV scriptieprijzen en de NSV Artikelprijs. De Dag wordt afgesloten met een receptie. In parallelle thematische sessies krijgen meer dan 150 sociologen uit binnen- en buitenland de kans om hun onderzoek te presenteren aan hun collega’s. Sessie-voorstellen met expliciete aandacht voor 100 jaar Sociologie (terugblikkend en/of vooruitkijkend) zijn ook welkom!

De Call for Papers wordt in de eerste week van februari 2022 uitgebracht. Om de sessies inhoudelijker beter af te bakenen en om ook de mogelijkheid te bieden voor meer gespecialiseerde discussies, is er de kans om zelf thematische panels voor te stellen tot uiterlijk 24 januari 2022. Een volledig panel bestaat meestal uit vier paper-presentaties en een (panel-)voorzitter, maar van dit format kan afgeweken worden. Panels kunnen ofwel volledig Nederlandstalig, ofwel volledig Engelstalig zijn. 

Het is mogelijk bij een voorstel voor een panel reeds de vier te presenteren papers te noemen, maar men kan ook een ‘open’ panel voorstellen. Bij onvoldoende belangstelling voor een panel zullen we worden genoodzaakt deze samen te voegen met andere een sessie. 

De panel-voorstellen moeten uiterlijk 24 januari 2022 toegestuurd worden naar  . We stellen daarbij de volgende informatie op prijs: 

  • Titel en abstract (max. 300 woorden) van het panel 
  • Naam en contactinformatie van de panelvoorzitter 
  • Max. 4 paper-voorstellen: Naam van de auteur(s), titel van de paper, en abstract (max. 300 woorden) 

De panelvoorzitters zullen voorafgaand aan de algemene Call for Papers, geïnformeerd worden over de goedkeuring van hun sessies. 

Indien u vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren via