Uitnodiging algemene ledenvergadering (ALV)

De Nederlandse Sociologische Vereniging (nsv) nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 10 juni 2010, die zoals gebruikelijk zal worden gehouden tijdens de Dag van de Sociologie, welke dit jaar plaatsvindt in Groningen. De vergadering is gepland tijdens de lunchpauze, van 12.15 – 13.15 uur, in zaal Hv.320, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, RuG, Grote Kruisstraat 2/1, Groningen.

De volgende punten staan op de agenda:
1. Opening
2. Jaarverslag 2009download
3. Financieel jaarverslag 2009 + contributie voor 2011
download
4. Voordracht nieuwe bestuursleden – download
5. Een jaar Sociologie Magazine: uw reacties
6. Rondvraag / w.v.t.t.k

Laat een reactie achter