Actualiteitencollege “De publieke rol van de sociologie”

25 november 2010
Actualiteitencollege “De publieke rol van de sociologie

Dit jaar staat het Actualiteitencollege dat de NSV in samenwerking met het SCP jaarlijks organiseert in het teken van de publieke rol van de sociologie. Welke bijdrage levert de sociologie aan het publieke debat over actuele maatschappelijke vraagstukken? Moet de sociologie wel een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat? Welke invloed oefent de sociologie uit op de publieke opinie en op het beleid van de overheid? Hoe oefenen sociologen invloed uit: als wetenschapper, journalist of beleidsadviseur?

Deze en andere vragen komen aan de orde in het tiende Actualiteitencollege. Na een inleiding op het thema door Geert de Vries van de Vrije Universiteit, zullen drie sociologen die hun sporen verdiend hebben op dit terrein, hun licht hierover laten schijnen en met elkaar en de zaal in debat gaan. Moderator van dit debat is Hans Harbers van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna zal de voorzitter van de NSV, Jacques van Hoof, mevrouw Anneke van Doorne-Huiskes, Pieter Broertjes en Abram de Swaan vanwege hun grote betekenis voor de sociologie benoemen tot erelid van de vereniging. Alle drie vertegenwoordigen in verschillende gedaanten de publieke rol van de sociologie.

Paul Schnabel, Universiteitshoogleraar Utrecht en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau zal de laudatio uitspreken.

Programma:
13.00-13.30 Inloop
13.30-13.35 Opening door de dagvoorzitter
13.35-14.00 Lezing ‘Sociologie en publiek’ door Geert de Vries
14.00-15.30 Forum debat o.l.v. Hans Harbers.*
15.30-16.00 Pauze
16.00-16.10 Uitreiking erelidmaatschap door de voorzitter van de NSV
16.10-16.45 Laudatio door Paul Schnabel
16.45-17.30 Borrel

*) met Anneke van Doorne-Huiskes, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht, Pieter Broertjes, de vroegere hoofdredacteur van de Volkskrant en Abram de Swaan, emeritus universiteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam, en met de zaal.

Plaats: Sociaal en Cultureel Planbureau, ministerie van VWS, Parnassusplein 5, Den Haag

Nadere informatie: Vic Veldheer ()
Inschrijven (kosteloos): Angelique Dees ()

De bijbehorende flyer kan hier worden gedownload.

Laat een reactie achter