Papervoorstel indienen DvdS 2019

Hieronder kunt u een papervoorstel indienen voor de DvdS 2019. Indeling in de voorkeursessie kan niet worden gegarandeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u daarmee terecht op .

Naast de reguliere sessies zijn er thematische sessies. Hier kunt u een beschrijving vinden van deze sessies.

Naam:

E-mail:

Thema/Panel voorkeur:

Taalvoorkeur:

Titel Paper:

Coauteur(s):

Samenvatting (max. 250 woorden):