Papervoorstel indienen DvdS 2021

Hieronder kunt u een papervoorstel indienen voor de Dag van de Sociologie 2021 tot en met 8 maart 2021. Naast de reguliere sessies zijn er thematische sessies waar nog extra papers mogelijk zijn. Hier kunt u een beschrijving vinden van deze sessies. Indeling in de voorkeursessie kan niet worden gegarandeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u daarmee terecht op

  Naam:

  E-mail:

  Thema/Panel voorkeur:

  Taalvoorkeur:

  Titel Paper:

  Coauteur(s):

  Samenvatting (max. 250 woorden):