Papervoorstel indienen DvdS 2022

Hieronder kunt u een papervoorstel indienen voor de Dag van de Sociologie 2022 tot en met 3 april 2022. Naast de reguliere sessies zijn er thematische sessies. Hier kunt u een beschrijving vinden van deze sessies. Indeling in de voorkeursessie kan niet worden gegarandeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u daarmee terecht op .

  Naam:

  E-mail:

  Thema/Panel voorkeur:

  Taalvoorkeur:

  Titel Paper:

  Coauteur(s):

  Samenvatting (max. 250 woorden):