Laatste berichten

Dag van de Sociologie

In tegenstelling tot wat eerder op deze website werd gemeld zal de Dag vd Sociologie 2012 plaatsvinden op 24 mei (i.p.v. 31 mei in een eerdere versie van onderstaand bericht).

Nieuwe voorzitter

Op de ALV 2011 is een nieuwe voorzitter gekozen: Jan Willem Duyvendak. Hieronder een boodschap van de kersverse voorzitter.

“Ik wil mijn benoeming tot voorzitter van de NSV aangrijpen om het brede karakter van de Nederlandse sociologie verder te versterken, en wel in de volgende opzichten:
– Breed, in de zin dat de Nederlande sociologie zowel een professionele
kant heeft, als dat zij graag een publieke rol wil spelen;
– Breed, in de zin dat de Nederlandse sociologie juist in theoretische en
methodische pluriformiteit en uitwisseling haar kracht vindt
– Breed, in de zin dat sociologen overal aan het werk zijn (daarom ook wil
de NSV een beroepsvereniging zijn voor alle sociologen, zowel voor
academische sociologen als voor hen die werkzaam zijn buiten de academie).
Deze principes van een ‘brede sociologie’ zal ik samen met de andere
bestuursleden de komende jaren vol enthousiasme in praktijk brengen.”
Jan Willem Duyvendak
31 mei 2011