Laatste berichten

Actualiteitencollege “De publieke rol van de sociologie”

25 november 2010
Actualiteitencollege “De publieke rol van de sociologie

Dit jaar staat het Actualiteitencollege dat de NSV in samenwerking met het SCP jaarlijks organiseert in het teken van de publieke rol van de sociologie. Welke bijdrage levert de sociologie aan het publieke debat over actuele maatschappelijke vraagstukken? Moet de sociologie wel een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat? Welke invloed oefent de sociologie uit op de publieke opinie en op het beleid van de overheid? Hoe oefenen sociologen invloed uit: als wetenschapper, journalist of beleidsadviseur? (meer…)

Uitnodiging algemene ledenvergadering (ALV)

De Nederlandse Sociologische Vereniging (nsv) nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 10 juni 2010, die zoals gebruikelijk zal worden gehouden tijdens de Dag van de Sociologie, welke dit jaar plaatsvindt in Groningen. De vergadering is gepland tijdens de lunchpauze, van 12.15 – 13.15 uur, in zaal Hv.320, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, RuG, Grote Kruisstraat 2/1, Groningen.

De volgende punten staan op de agenda:
1. Opening
2. Jaarverslag 2009download
3. Financieel jaarverslag 2009 + contributie voor 2011
download
4. Voordracht nieuwe bestuursleden – download
5. Een jaar Sociologie Magazine: uw reacties
6. Rondvraag / w.v.t.t.k

Congres “Registers in sociaalwetenschappelijk onderzoek: Mogelijkheden en valkuilen”

Op 24 juni a.s. organiseren de VU en het CBS samen het congres “Registers in sociaalwetenschappelijk onderzoek: Mogelijkheden en valkuilen”. Sprekers uit de economie, demografie, sociologie, medische wereld en methodologie in het algemeen zullen hun visie op de problematiek uiteenzetten.

Meer informatie (het programma, wijze van inschrijven) vind je op de site van de VU.

Deelname is overigens gratis en voor de lunch wordt gezorgd. Voor vragen over het congres kan je ook e-mailen naar .