Laatste berichten

Nieuwe voorzitter

Op de ALV 2011 is een nieuwe voorzitter gekozen: Jan Willem Duyvendak. Hieronder een boodschap van de kersverse voorzitter.

“Ik wil mijn benoeming tot voorzitter van de NSV aangrijpen om het brede karakter van de Nederlandse sociologie verder te versterken, en wel in de volgende opzichten:
– Breed, in de zin dat de Nederlande sociologie zowel een professionele
kant heeft, als dat zij graag een publieke rol wil spelen;
– Breed, in de zin dat de Nederlandse sociologie juist in theoretische en
methodische pluriformiteit en uitwisseling haar kracht vindt
– Breed, in de zin dat sociologen overal aan het werk zijn (daarom ook wil
de NSV een beroepsvereniging zijn voor alle sociologen, zowel voor
academische sociologen als voor hen die werkzaam zijn buiten de academie).
Deze principes van een ‘brede sociologie’ zal ik samen met de andere
bestuursleden de komende jaren vol enthousiasme in praktijk brengen.”
Jan Willem Duyvendak
31 mei 2011

Algemene ledenvergadering

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) nodigt u hierbij uit voor
de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 26 mei 2011, die
zoals gebruikelijk zal worden gehouden tijdens de Dag van de Sociologie,
die dit jaar plaatsvindt in Gent (België). We zijn te gast bij de
Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent op de campus van de
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, ingang Voldersstraat 9.
De vergadering is gepland tijdens de lunchpauze, van 12.45 – 14.00 uur,
  in lokaal 1 in gebouw de Paddenhoek.

De volgende punten staan op de agenda:
1.      Opening
2.      Jaarverslag 2010
3.      Financieel jaarverslag 2010 + contributie voor 2012
4.      Voordracht nieuwe voorzitter
5.      Rondvraag / w.v.t.t.k.

Studiemiddag Cor Lammers

Leiden, vrijdag 25 maart 2011

Ter nagedachtenis aan ons erelid Cor Lammers organiseren de NSV en het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden een studiemiddag over de betekenis en de waarde van zijn werk als socioloog.

Locatie:

Pieter de la Court-gebouw (zaal 1A-20), Wassenaarseweg 52 te Leiden

Programma:

13.15 uur             Opening

13.30-14.15 uur   De internationale betekenis van de organisatiesociologie van Cor Lammers, door prof. dr. A.M. Sorge

14.15–15.00 uur  De praktische betekenis van ‘Organisaties vergelijkenderwijze’, door prof. dr. P.E.A. van de Bunt en prof. dr. W.F.G. Mastenbroek

15.00–15.30 uur  Pauze

15.30–16.15 uur  Bezetting en oorlog: de betekenis van het werk van Cor Lammers, door dr. M.T. Croes

16.15–17.00 uur  Heeft ‘Van Doorn & Lammers’ nog een actuele betekenis?, door prof. dr. W.C. Ultee

17.00 uur             Afsluiting en Borrel

De toegang is gratis. Wel wordt u verzocht u aan te melden met het oog op de catering. De aanmelding dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar het nsv-secretariaat (titel: ‘Studiemiddag Lammers’) met opgave van uw naam en die van eventuele metgezellen.

E-mail adres:

Uitnodiging Dag van de Sociologie Gent

Op 26 mei 2011 is het weer zover, dan komen sociologen uit Nederland en België bij elkaar om hun onderzoek te presenteren. Dit keer is de Universiteit Gent gastheer.
De NSV nodigt iedereen van harte uit deel te nemen; vorig jaar was de Dag van de Sociologie erg succesvol en hij biedt bij uitstek gelegenheid bij te praten met vakgenoten van andere universiteiten in Nederland en België.
Lees meer…