Laatste berichten

Oproep tot inzending: NSV-VBO Beleidsprijs 2011

De Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse Beleidsprijs. Deze prijs is bedoeld voor het beste beleidsonderzoek en/of beleidsadvies, dat in de vorm van een wetenschappelijk artikel is ingezonden. Alleen medewerkers van onderzoeksbureaus en para-universitaire onderzoeksinstituten die werken voor externe opdrachtgevers kunnen naar de prijs meedingen.

(meer…)

Actualiteitencollege “De publieke rol van de sociologie”

25 november 2010
Actualiteitencollege “De publieke rol van de sociologie

Dit jaar staat het Actualiteitencollege dat de NSV in samenwerking met het SCP jaarlijks organiseert in het teken van de publieke rol van de sociologie. Welke bijdrage levert de sociologie aan het publieke debat over actuele maatschappelijke vraagstukken? Moet de sociologie wel een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat? Welke invloed oefent de sociologie uit op de publieke opinie en op het beleid van de overheid? Hoe oefenen sociologen invloed uit: als wetenschapper, journalist of beleidsadviseur? (meer…)

Uitnodiging algemene ledenvergadering (ALV)

De Nederlandse Sociologische Vereniging (nsv) nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 10 juni 2010, die zoals gebruikelijk zal worden gehouden tijdens de Dag van de Sociologie, welke dit jaar plaatsvindt in Groningen. De vergadering is gepland tijdens de lunchpauze, van 12.15 – 13.15 uur, in zaal Hv.320, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, RuG, Grote Kruisstraat 2/1, Groningen.

De volgende punten staan op de agenda:
1. Opening
2. Jaarverslag 2009download
3. Financieel jaarverslag 2009 + contributie voor 2011
download
4. Voordracht nieuwe bestuursleden – download
5. Een jaar Sociologie Magazine: uw reacties
6. Rondvraag / w.v.t.t.k