Laatste berichten

Bart van Heerikhuizen ingehuldigd als NSV-Erelid

Het verheugt het NSV bestuur dat we in 2021, vijf jaar na de laatste benoeming, Bart van Heerikhuizen tot het 25e erelid kunnen benoemen. Onder normale omstandigheden worden erelidmaatschappen feestelijk uitgereikt op het Actualiteitencollege in november. Vanwege de corona-omstandigheden weten we niet met zekerheid of dat mogelijk zal zijn. Nico Wilterdink heeft een prachtige laudatio geschreven van Bart van Heerikhuizen die u vindt in de Portrettengalerij. Het NSV bestuur spreekt met dit erelidmaatschap haar grote waardering en dank aan Bart van Heerikhuizen uit, voor alles wat hij voor ons vak gedaan heeft.

Registratie DvdS 2021

Iedereen die wil deelnemen aan de Dag van de Sociologie 2021 (presenter, deelnemer) moet zich registreren. Dat kan via dit formulier. De conferentie gaat online door op 10 juni, en wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met de NSV en de VVS. De volgende registratieprijzen worden gehanteerd: 50 euro (lid), 65 euro (niet-lid), 25 euro (BA- of MA-student). De registratie sluit op 20 mei 2021.

Call for Panels DVDS 2021

Op 10 juni 2021 vindt de 20ste Dag van de Sociologie plaats. De Dag wordt georganiseerd door de afdeling Sociologie van Universiteit Utrecht, in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS). Vanwege de coronacrisis zal het evenement bij wijze van uitzondering online georganiseerd worden.

De Call for Papers wordt op 15 februari 2015 verspreid. Voorafgaand kunnen er sessies voorgesteld worden. De Call for Panels kan u hier terugvinden.