Thematic Sessions

Ageing Inequalities/Ongelijk ouder worden
Critical Questions on Migration
Embodiment: Researching Embodied Experiences, Practices and Interactions
Environmental Mobility and Immobility
Informele zorg in Nederland: Mantelzorg onder druk
Integratie van migranten op de arbeidsmarkt
Kwetsbare groepen op de woningmarkt
Labour Market Gender Inequality
Migratie en integratie
Political Sociology in the Low Countries
Racism, Discrimination and Exclusion
Sociologists and Socio-Environmental Issues
Statushouders in Nederland: 5 jaar na de grote instroom
Urban Ethnography in the Low Countries: A State of Affairs
Value Polarization in Europe
Vluchtelingen en asiel: de leefwereld en het perspectief van vluchtelingen

 

Ageing Inequalities/Ongelijk ouder worden
Chair: Bram Vanhoutte (University of Liverpool)

Terwijl klasse, gender en etniciteit terecht worden beschouwd als waardevolle instrumenten voor sociologen bij het bestuderen van maatschappelijke ongelijkheden, valt leeftijd als betekenisvol kernelement van een intersectionale sociale identiteit vaak buiten de boot. Deze sessie wil hier verandering in brengen door specifiek in te zoomen op vormen van sociale ongelijkheid onder ouderen, breed gedefinieerd als 50 plussers. De uitkomsten van maatschappelijke ongelijkheden in termen van middelen, kansen en risico’s eerder in het leven vormen een kernpunt van aandacht.

 

Critical Questions on Migration
Chair: Tuba Bircan (VUB)

The significance of migration as a social, political and broader public concern has intensified considerably. Migration is increasingly seen as a high-priority policy issue by many governments, politicians throughout the world. The diversity of motives behind migration flows, and the emergence of new, fluid types of migration that transcend the dichotomies of the past such as the short- term versus long-term mobility make it all the more difficult to conceptualize migration in the contemporary world (King, 2002). Moreover, given the narratives and assumptions about migration in terms of data, definitions, national differences, policy notions,there have been some
concerns about the gaps in political, academic and public discourses on international migration for evidence-based decision making.
Identifying uncertainties in terms of measurement (different concepts and definitions; different data collection mechanisms), theories (fragmented explanations, strong assumptions) and contextual (changing macro-contextual situation, model specification and irreducible uncertainty about the future) is required for a better understanding of the migration phenomenon, better preparedness and responses. Identification of the (contextual, measurement and model) uncertainties and taking the necessary measures to cope with those challenges through better theoretical frameworks and better data will enable more accurate migration scenarios. The ultimate goal of this panel is to raise some critical questions for providing insight into uncertainties in migration to offer academic scholars and decision makers additional information beyond single (deterministic) variants. The questions and critiques of papers have a wide spectrum that varies from theoretical debates to the migration data and definition and migration trajectories.

 

Embodiment: Researching Embodied Experiences, Practices and Interactions
Chairs: Myra Bosman (UvA), Phie van Rompu (UvA)

This panel aims to address the importance of embodiment to sociological analyses. Despite earlier calls to take corporeality into account (Shilling, 1993), embodied experiences as forms of knowledge and drivers of social practices remain underexposed in sociology. Embodied knowledge – the sense of what is meaningful to do, when and how to do it — provides one of the most important ways to navigate social worlds; social life is impossible without it. However, up till now, we do not know much about this form of knowledge, how we learn it and how we use it. While a great deal of sociological work still tends to rely on cognitive explanations of behavior (e.g. values, attitudes, moral orientations), this panel puts the body centre stage in understanding social action. We study the body as mediator and creator of the social, rather than a fixed, material entity that is subject to the social, as earlier studies of embodiment tended to do (Csordas, 1990). We welcome papers that take embodiment as vantage point from which to investigate social practices, relations and interactions. We are open to theoretical and/or empirical informed analyses into embodied experiences, ranging from everyday sensory sensations (like sex) to the more exceptional (like violence). Shedding light on a diversity of embodied themes, this panel will contribute to a more thorough understanding of how embodied experiences can be integrated into sociological analyses.

 

Environmental Mobility and Immobility
Chair: Caroline Zickgraf (ULiège)

In recent years, the “migration as adaptation” discourse has been used to illustrate the potentially beneficial impacts of migration on the overall resilience of migrants, as well as on their communities of origin and destination, to environmental and socio-economic change (Gemenne and Blocher, 2017). However, the relationship between migration and environmental change is frequently conceptualized as straightforward and unidimensional, with little consideration for the heterogeneity of the migration-adaptation nexus and of people’s abilities, aspirations, agency and needs when confronted with environmental change.

This panel aimsto reflect upon migration aspirations and trajectories related to environmental change through three case studies that focus on Moroccan migrants and non-migrants, connecting the mobility trajectories of the former with the lack of mobility of the latter. By focusing on both mobility and immobility, more attention can be given to how climate change adaptation functions and how the vulnerabilities of people affected by environmental change depend on a multiplicity of factors. Studying this topic from a sociological perspective enables us to account for the experiences of migrants themselves (and their meaning) and to demonstrate how migration processes are in fact tied to existing social structures.

It also remains unclear under which social conditions environmental factors can shape other migration drivers throughout the entire (fragmented) migration trajectory, how this may work differently for various groups living in a particular region, and – more generally – how environmental factors interact with specific socio-economic, cultural and political contexts at the macro level, thus shaping migration aspirations (Van Praag & Timmerman, 2019). Therefore, this panel aims to move beyond the mere categorization of migrants as ‘environmental migrants’, as environmental change on its own cannot determine migration trajectories. By applying a comparative approach with regard to the region of study as well as (potential) migrant groups, this panel will pay attention to how societal structures and migrant networks may hinder and/or facilitate (environmental) migration.

 

Informele zorg in Nederland: Mantelzorg onder druk
Voorzitters: Alice de Boer (SCP), Ellen Verbakel (RU), Marianne van Bochove (EUR)

Burgers maken zich al lange tijd ongerust over de onderlinge hulp voor zieke naasten, ook wel mantelzorg genoemd. Momenteel is een op de tien mantelzorgers overbelast door de hulp die zij bieden. De verwachting is dat de druk de komende jaren zal toenemen en waarschijnlijk ook de belasting die hiermee gepaard gaat. Dit komt onder andere doordat er meer ouderen zullen zijn die behoefte hebben aan hulp, terwijl er minder mensen zijn die hen hierbij kunnen helpen, en van deze mensen ook verwacht wordt dat ze participeren in betaald werk of opleiding. In bepaalde regio’s zijn de kinderen van hulpbehoevende ouderen al lang geleden weggetrokken, waardoor een mismatch tussen vraag naar en aanbod van mantelzorg ontstaat.

Op de Dag van de Sociologie geven we een diagnose van de huidige mantelzorg: hoe ervaren de ontvangers deze mantelzorg, welke gevolgen ondervinden helpers vanwege het geven van mantelzorg, wat zijn de kwetsbare groepen mantelzorgers en hoe ziet de regionale component van mantelzorg eruit? We gaan ook in op de oplossingsrichtingen voor verschillende stakeholders.

 

Integratie van migranten op de arbeidsmarkt
Voorzitter: Peter De Cuyper (KUL – Hiva)

Zowel in België als in vele andere Europese landen stelt de arbeidsmarktintegratie van migranten de samenleving voor een uitdaging. Arbeidsmarktintegratie wordt vaak als dé manier bij uitstek beschouwd om succesvol te integreren als nieuwkomer in een gastland, maar ondanks tal van beleidsinitiatieven blijkt dit moeilijk te realiseren. Deel van de verklaring is alvast een verschil in landenspecifiek kapitaal bij migranten: kennis uit opleiding uit het land van herkomst, of werkervaring in het land van herkomst is niet zomaar transfereerbaar (en moeilijk in te schatten voor werkgevers), het uitbouwen van een ‘lokaal’ netwerk (nog steeds een belangrijk kanaal in de zoektocht naar werk) kost tijd, en ook talenkennis speelt een rol. Maar ook discriminatie kan een impact hebben op de arbeidsmarktpositie van migranten. In deze sessie willen we dieper ingaan op de verklaringen, gevolgen en mogelijke remedies voor de ‘etnische kloof’ op de arbeidsmarkt in Vlaanderen/België, Nederland of in andere Europese landen, en dit op basis van empirisch onderzoek met een kwalitatieve en/of kwantitatieve benadering. Hierbij kunnen papers aan bod komen die stilstaan bij de determinanten van succes op de arbeidsmarkt, op effectieve interventies of verklaringen bieden voor de arbeidsmarktkloof.

 

Kwetsbare groepen op de woningmarkt
Voorzitter: Kristof Heylen (KUL – Hiva)

In vele landen, en ook in regio Vlaanderen, kan de huurmarkt omschreven worden als een duaal huursysteem, met aan de ene kant een sterk gesubsidieerde maar (te) selectieve sociale huisvesting en aan de andere kant een private huurmarkt die beperkt wordt ondersteund vanuit de overheid. Onderzoek toonde reeds herhaaldelijk aan dat daardoor de kwetsbare groepen op de private huurmarkt een relatief hoog risico lopen op armoede, betalingsachterstal en daaraan gerelateerde problemen. Eigenaars daarentegen hebben, doordat ze doorgaans financieel sterker staan, relatief minder ‘woonproblemen’. In dit panel zal deze problematiek nader belicht worden, vanuit diverse invalshoeken en voor verschillende kwetsbare groepen.

Ten eerste focussen we op de kwetsbare groep die toegang heeft verkregen tot de sociale huisvesting in Vlaanderen. We bespreken de impact van de selectiviteit van dit beleidsinstrument, en de doeltreffendheid van sociale huur voor mensen in een kwetsbare positie. Daarnaast zal de problematiek van ouderen op de woningmarkt aan bod komen. Ouderen hebben enkele opties wanneer de woning niet meer aangepast is aan de gezondheid of afnemende mobiliteit: verhuizen, de woning aanpassen, of zich gewoon neerleggen bij de situatie, met gevaarlijke situaties als gevolg. De mogelijkheden die een oudere heeft, blijken van verschillende factoren afhankelijk, onder meer het eigenaarsstatuut. Verder focussen we ook op de positie van personen met een handicap in Vlaanderen. We bekijken hun woonkost en de mate waarin deze kwetsbare groep hun woonsituatie zelfstandig vorm kan geven, in het licht van een recente beleidswijziging (de persoonsvolgende financiering).

 

Labour Market Gender Inequality
Chair: Jelle Lössbroek (UU)

Gender-based differences are among the most central inequalities on the labour market. In (almost?) all Western countries, working-age women and men are different in a range of aspects central to working life. Gender differences can be found in the extent to which people work (e.g., labour market participation, early retirement, working hours), the nature of their work (e.g. flexibility, occupational segregation) or the opportunities at work (promotion, training, wage). It has been heavily debated to what extent these differences are the result of (female) employees’ characteristics and behaviour, of organisational policies, or of managerial influences. Therefore, this proposed session spans two time-slots to cover research on gender inequality from the perspective of multiple actors whose interplay jointly shapes gender inequalities: organisations, managers and employees.

The first time slot focuses on gender inequality at the managerial level. On average, women are less likely to hold positions of authority within organisations than their male colleagues. Meuleman and Blommaert study the causes of this gender difference by analysing the differences in network resources between male and female employees. The other papers study the consequences of the managerial gender difference. Van Mensvoort and colleagues focus on the behaviour of senior (female) managers in their organisations, Lössbroek and Van der Lippe analyse whether and why female and male mid-level managers have a differential influence on gender equality for their workers.

The second time slot analyses several aspects of gender inequality across multiple European countries. Papers take a cross-national approach to improve our understanding of workplace behaviour. In contrast to the manager-focused first session, the second session takes the perspective of the two other central actors within organisations: employees and HR-management. Two papers, one by Begall and one by Wuestenenk and Begall, analyse the preferences of workers themselves in understanding the decisions that male and female workers make, aiming to disentangle workers’ behaviour from that of the other actors. The third paper, by Singh and colleagues, takes the perspective of the organisation and comparatively analyses how organisations contribute to gender (in)equality.

 

Migratie en integratie
Voorzitter: Ides Nicaise (KUL)

Het migratie-thema heeft de Europese en nationale verkiezingen, de Brexit en tal van incidenten in Europa sterk beïnvloed. Daarom verdient dit thema een prominente plaats op de agenda van de Dag van de Sociologie. België (en Vlaanderen) kennen o.a. de grootste tewerkstellingskloof en de grootste onderwijskloof tussen autochtone en allochtone inwoners. In deze sessie worden diverse deelthema’s belicht van het migratie- en integratie-onderzoek.

 

Political Sociology in the Low Countries
Chairs: Niels Spierings (RU), Paula Thijs (UvA), Koen Abts (TiU | KUL)

The rise of political extremism. Youth protests calling upon governments to fight climate change. The rise of migrant and Muslim parties. Persistent calls for better civic and political education. Gender and ethnic inequalities in political participation. Public opinion segregation and polarization. Each and every of these topical issues cannot be understood applying a political perspective only; these phenomena have distinct socio-economic and socio-cultural roots or at least dimensions. Political sociology is crucial in understanding that intersection of politics and society. A political-sociological perspective helps to understand the social dimension of political changes and conflict.

In this panel, we aim to bring together the state of the art of political sociology in the Low Countries, in order to gauge our understanding of the social dimension of political outcomes as well as the gaps therein. An important overarching question that is central to this panel is:

To what extent and how do socio-economic and socio-cultural resources, interactions, and contexts influence political processes and outcomes in the Low Countries and beyond?

We particularly encourage scholars to submit abstract of papers that tackle one or more elements of this larger questions, but the panel is open to papers covering the whole subfield of political sociology. Example topics include:

  • socio-cultural causes of migrants’ political participation
  • gendered processes in candidate selection in politics
  • socio-economic segregation and polarization of public opinion
  • household influences on political behavior and attitudes
  • identity construction via social movement participation
  • social structure, political attitudes and voting behavior

The panel is open to different approaches, including qualitative, quantitative, and theoretical contributions, and we hope to bring together early-career and senior academics. Papers can be written in Dutch or English, while we are likely to ask the presenters to present in English.

 

Racism, Discrimination and Exclusion
Chair: Pieter-Paul Verhaeghe (VUB), Dounia Bourabain (VUB), Tuba Bircan (VUB)

This stream consists of three different sessions, each with a different focus but combined adding to a better understanding of racism, discrimination and exclusion.

In the first panel, scholars examine new, innovative ways to measure and explain discrimination. We look for methods and frameworks that can be used to uncover underlying mechanisms of racism and discrimination on both the housing and labour market. Methods to measure these underlying mechanisms are scarce and evoke a lot of methodological concerns. Moreover, theoretical frameworks as statistical and taste-based discrimination have been dominant in theory construction, but are seldom questioned. We therefore stress the importance of field experiments (and the review thereof) to test these explanatory mechanisms of discrimination. Additionally, we want to consider the changing context in which discrimination operates (both institutional and spatial) by including cross-national and longitudinal research and the role of different methods to measure and conceptualise the different forms that racism and discrimination could take. This panel will include a systematic review, a new method, namely mystery mails, a cross-national field experiment and new evidence on anonymous applications procedures.

In the second panel wants to revisit forms of exclusion and inequality at two levels, the individual and institutional. Research shows how minorities are excluded in different domains of everyday life going from the labour market and education system to the public space such as libraries, stores and sports organizations life (Bonilla-Silva, 2017; Sears, 1988; Grosfoguel, 2016; Feagin, 1991). With this panel we are interested in a better understanding of the different dimensions of racism and especially their interaction and interconnectedness (from the interactional to the institutional). More specifically, we focus on the one hand on the experiences of minorities with forms of exclusion, such as racism, sexism, and Islamophobia. By discussing inequality and exclusion from the position and experiences of minorities it allows us to have more insight on the consequences. The consequences that will be discussed are the consequences on their identity (formation) and their strategies to deal with these experiences. Furthermore, this means that we consider minorities as active agents who try to navigate themselves in everyday life. On the other hand, although we consider the experiences of minorities, we complement them by taking into consideration the impact of the societal and/or institutional context. This entails how factors such as political/social ideology, media attention and organizational structures shape the experiences of minorities.

The third and final panel would like to introduce critical reflections and innovative solutions to the field of migration and inequality research. Recently, scholars are starting to notice the blind spots in research on migration and inequality. These blinds spots are often the result of a traditional non-critical perspective on these topics. In result of this, researchers are met with critical voices within and outside the academic field. In this panel we would like to discuss the emerging criticisms that are the result of ethnic minorities reclaiming their narrative. While past research has conducted distant research about and not with the groups of interest, critical voices no longer tolerate this passive form of research. Besides that the increasing popularity of critical studies in this field allows for a divergent and new perspective regarding inequality. With this panel we would like to present innovative frames applied in different fields. The four papers that will be presented complement each other. While the first two papers pay attention to a new way of looking, focusing on a decolonial framework, the third paper introduces how research can choose for action-based methodologies to give voice to marginalized groups. Finally, the fourth paper will serve as an example that investigate ethnic boundaries from a critical perspective.

 

Sociologists and Socio-Environmental Issues: Research and Responsibilities
Voorzitters: Robbe Geerts (UA), Frédéric Vandermoere (UA), Ewoud Vandepitte (UA), Benoît El-Achkar (UA)

From climate activism to the yellow vest movement: socio-environmental issues and conflicts are increasingly present in our society. Who benefits from environmental policy? How do people perceive their environmental surroundings? This session focusses on the interactions between social issues and environmental problems. While sociologists have always studied the social world, environmental sociology only became an important sociological subdiscipline during the last decennia. Its main assertion is the inseverable bond between the human and nonhuman world. Due to the growing importance of environmental problems in our society, their relevance for social systems rises. We are increasingly aware of the fact that environmental and social problems are inseparable.

On the one hand, environmental problems shape the social world. They are the subject of public debate or even conflict, and they evoke responses such as protests, environmental movements and policy change. Furthermore, they seem to create new inequalities or perpetuate existing ones. Environmental hazards such as air pollution seem to disproportionally affect poor communities and marginalised groups. Moreover, the same groups are often excluded from environmental amenities such as green space and healthy food. On the other hand, environmental problems are entrenched within social systems. Many of these problems have societal causes. Moreover, our interpretation of environmental problems is socially and culturally constructed. Furthermore, existing social structures influence the way we respond to environmental problems (e.g. attitudes and behaviours relating to these issues can be class-based or gendered).

Different sociological research domains can be connected to environmental problems. These entail, but are not limited to: power, inequality, gender, polarisation, social movements and social networks. For this panel, a wide range of theoretical and empirical contributions on the social-environmental intersection are welcomed. Furthermore, authors are invited to discuss how knowledge on these issues may trigger social and environmental change.

 

Statushouders in Nederland: 5 jaar na de grote instroom
Voorzitter: Jaco Dagovos (SCP/EUR)

In 2015 kende Nederland een forse piek in de instroom van asielmigranten. Zij waren vooral afkomstig uit Syrie en Eritrea. De meesten van hen mochten in Nederland blijven. Vijf jaar later maken we in deze sessie de balans op, zowel wat betreft hun positie als de stand van het onderzoek. Hoe gaat het met deze groep vluchtelingen? Hoe staat het met hun beheersing van de Nederlandse taal, in hoeverre hebben ze al sociale contacten opgebouwd en hoeveel van hen zijn al aan het werk? Een andere opbrengst van het panel is dat er wordt ingegaan op hoe in de afgelopen jaren onderzoek is gedaan naar deze groep.

In dit panel doen vijf onderzoekers verslag van hun onderzoek en hun bevindingen over de positie en leefsituatie van statushouders. Ze zijn gebaseerd op onderzoek dat landelijk en in Rotterdam is uitgevoerd onder statushouders die in de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. Onder hen zijn inmiddels surveys en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De onderstaande abstracts geven een beeld van de inhoud van de vijf presentaties die tijdens de sessie worden gegeven.

 

Urban Ethnography in the Low Countries: A State of Affairs
Chairs: Thomas Swerts (EUR), Eva Swyngedouw (VUB | ULB)

Ever since pioneers of the Chicago School followed up on Robert Park’s advice to ‘get the seat of your pants dirty in real research’, ethnography has occupied a special place within urban sociology (see Park and Burgess 1925). A century later, the centrality of ethnography within the discipline has faded. In an academic environment where spending lengthy periods of time in the field is difficult to rhyme with other obligations, quantitative standards are favored to assess academic output and results need to be easily translatable into policy recommendations, the viability and feasibility of ethnography is challenged (see e.g. Stinchcombe 1999). In spite of these institutional odds, however, the method is undergoing a revival with ethnographies such as ‘Gang leader for a Day’ (Venkatesh 2008), ‘On The Run’ (Goffman 2014) and ‘Evicted’ (Desmond 2016) sparking fierce debates on urban exclusion in- and outside academia. Yet, the geographical bias in the literature as well as the relative absence of an institutionalized tradition in the Low Countries makes this appear as a rather American affair.

In this panel, we make the case for the continued relevance of urban ethnography to study social transformations in the Low Countries (see Driessen et al. 2016, Vandermoere et al. 2016). As Engbersen and de Haan (2006: 13) have argued, ‘old’ methods like ethnography acquire renewed relevance for the future of the discipline in the age of globalization. Add shock events like the financial ‘crisis’, the migration ‘crisis’ and the upsurge in right-wing populism to the list and the need for up-close, in-depth urban ethnographies seems more necessary than ever. We therefore invite papers that a) present ethnographic research on Dutch/Belgian cities, b) discuss methodological or ethical issues related to doing ethnographic fieldwork in such cities and/or c) reflect on the relevance of urban ethnography for Dutch/Flemish sociology.

 

Value Polarization in Europe
Chairs: Quita Muis (TiU), Inge Sieben (TiU)

Scholars have argued that due to e.g., processes of globalization and individualization, the general public may have become more divided in their value patterns, which may have serious consequences for social cohesion and democratic processes in Europe (Jung et al., 2019: 301; Somer & McCoy 2019). Diversity and differences in opinions, beliefs, and values are a prerequisite for polarization, but polarization is not a necessary product of such differences. ‘It is how difference is interpreted and used by some actors and groups to create an antagonistic “us” vs “them” perception of other groups’ (Somer & McCoy, 2019: 13). Particularly, in the political spectrum, extreme opposite views appear to dominate, resulting in polarization, but on cultural and moral issues, polarization seems to have decreased (Bramson et al., 2017: 118). It is an empirical question whether or not in cultural and moral domains people’s opinions, beliefs, attitudes, and values are indeed more homogeneous, and whether or not this is so in different European societies, societal groups and across different value domains (politics, religion, morality, family, work etc). That is what we want to focus on in this session on value polarization in European countries.

As far as we know, this is not so often investigated, if investigated at all. Theories about degrees to which countries and groups of people are more or less heterogeneous or homogeneous in their value orientations, have thus far, not developed let alone seriously tested empirically. It is the purpose of this session to shed some light on this phenomenon of heterogeneity versus homogeneity in basic human values in various life domains. Is it perhaps likely to assume that opinions, beliefs and values will be more heterogeneous in certain groups or regions and/or in in particular domains and not in other spheres of life.
Research questions to be addressed could be e.g.,

Where to expect more and where less diversity (country/regional differences and groups of people)?
Are similar groups more divers in all value domains in countries/regions or are there differences?
Trends over time? Has polarization increased? In all value domains? All countries similar trends? Why?

Vluchtelingen en asiel: de leefwereld en het perspectief van vluchtelingen in onderzoek
Chairs: Dirk Geldof (UA/Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee)

Vluchtelingen en asielzoekers zijn deel van een superdiverse samenleving. Na de zogenaamde ‘vluchtelingencrisis’ van 2015, die in België vooral een opvangcrisis was, kwam er in België en Nederland ook onderzoeksmatig een grotere aandacht voor asielzoekers en erkende vluchtelingen. Onderzoek kwam tot stand vanuit universiteiten en hogescholen, in opdracht van de overheid of op vraag van het werkveld. Het maatschappelijk en politiek debat verliep de voorbije jaren vaak gepolariseerd. De stem van asielzoekers en vluchtelingen kwam daarbij minder vaak aan bod, tenzij media achtergrondreportages maakten.

Onderzoek bood de voorbije jaren beter en genuanceerd inzicht in de leefwereld van asielzoekers en vluchtelingen. In de twee sessies willen we dat (sociologisch en interdisciplinair) onderzoek samenbrengen. Aandacht gaat daarbij onder meer naar de combinatie van kwetsbaarheid en veerkracht bij vluchtelingen, de mogelijke processen van gezinshereniging na erkenning, de visie op kinderen en jongeren in de opvang tijdens de asielprocedure, en de onderschatte rol van onderdak en huisvesting tijdens en na de procedure. Rode draad is wat onderzoek naar de stem en leefwereld van vluchtelingen kan bijdragen aan beter inzicht en betere hulpverlening.
We stellen graag een dubbele sessie voor rond vluchtelingen:

  • In dit voorstel stellen we in het eerste deel sessie voor met vier eigen papers uit verschillende onderzoeksprojecten, telkens gelinkt aan de organisatoren van de sessie
  • Daarnaast stellen we voor om een tweede aansluitende sessie te organiseren/coördineren op basis van papers van collega’s uit België en Nederland, op basis van (een selectie van) abstracts/papers die de volgende weken worden ingediend.

Door ruimte te voorzien voor twee sessies, hopen we voldoende kwalitatieve papers samen te brengen om tot een themanummer voor een tijdschrift te komen.