Laatste berichten

Call for Papers 23e Dag van de Sociologie (UGent)

De 23ste Dag van de Sociologie vindt plaats op donderdag 25 mei 2023 in Gent. Deze dag wordt georganiseerd door de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) en de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV).

De ‘Call for Panels & Papers’ en alle informatie is terug te vinden op de conferentiewebste. De deadline om panel- en papervoorstellen in te dienen is 27 februari 2023.

Overlijden NSV-erelid Bart van Heerikhuizen

Ons bereikte het treurige bericht dat op 12 december op 74-jarige leeftijd Bart van Heerikhuizen is overleden. Bart was verbonden aan de afdeling Sociologie van de UvA, maar genoot landelijke bekendheid vanwege zijn geestdriftige en inspirerende colleges. Bart heeft echter ook als auteur, redacteur, onderzoeker, organisator en verbinder zijn sporen verdiend. Zijn proefschrift heeft ons veel geleerd over Willem Bonger, de eerste hoogleraar Sociologie in Nederland.

Bart was in 2021 blij vereerd met het erelidmaatschap van de NSV, ook al moest dat gezien de corona-omstandigheden op uiterst sobere wijze via Zoom worden uitgereikt.

Bart was al lange tijd ziek en zijn overlijden kwam niet onverwacht. Maar tot het laatst toe bleek zijn grote betrokkenheid bij ons vak. Gezien zijn grote staat van dienst en zijn grote betekenis voor de sociologie zullen zeer velen hem missen.
We wensen zijn familie, vrienden, collega’s en andere naasten veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Feestelijk NSV Actualiteitencollege 2022

Op 1 december had het NSV Actualiteitencollege, georganiseerd in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) plaats in Den Haag. Het thema van dit college was ‘Integratie van vluchtelingen in de samenleving vanuit een herkomst- en ontvangend perspectief’, met lezingen van Roos van der Zwan, Jaco Dagevos, en Meta van der Linden.

Het Actualitetencollege had dit jaar een extra feestelijk tintje vanwege twee gebeurtenissen. Ten eerste viert de NSV dit jaar 100 jaar Sociologie in Nederland. Op 12 juni 1922 hield Willem Bonger, de eerste Nederlandse hoogleraar Sociologie, zijn oratie aan de UvA in Amsterdam. Tijdens het Actualiteitencollege werd de jubileumbundel ‘Raadselen van de Maatschappij. Honderd jaar Sociologie in Nederland’ (Van Gennep, 2022) aan de NSV-leden gepresenteerd.

Ten tweede is tijdens het Actualiteitencollege socioloog en schrijfster Jolande Withuis (1949) tot erelid van de Nederlandse Sociologische Vereniging benoemd. Met dit erelidmaatschap brengt de NSV haar grote waardering tot uitdrukking voor de wijze waarop Jolande Withuis (Sociologie UvA 1980, cum laude; promotie RU Nijmegen 1990) er in haar biografieën en andere publicaties in slaagt, sociologische inzichten te vertalen voor een groot en breed publiek. De laudatio horend bij dit erelidmaatschap valt hier na te lezen.

Actualiteitencollege ‘Integratie van vluchtelingen in de samenleving vanuit een herkomst- en ontvangend perspectief

Naar jaarlijkse traditie organiseert de NSV in samenwerking met het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) het Actualiteitencollege. Het thema is ‘Integratie van vluchtelingen in de samenleving vanuit een herkomst- en ontvangend perspectief’, en heeft plaats op 1 december 2022 in de Seminarzaal van het SCP in Den Haag. Inschrijving hiervoor gebeurt door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de NSV. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 12:30-13:00: Inloop
  • 13:00-13:15: Opening door SCP-directeur prof. dr. Karen van Oudenhoven
  • 13:15-14:00: Dr. Roos van der Zwan (NIDI)
  • 14:00-14:45: Prof. dr. Jaco Dagevos (EUR/SCP)
  • 14:45-15:15: Theepauze
  • 15.15-16:00: Dr. Meta van der Linden (UU ERCOMER)
  • 16:00-16:30: Forumdebat met de sprekers en de zaal
  • 16:30-17:00: Uitreiking erelidmaatschap en aanbieding jubilieumbundel ‘100 jaar sociologie in Nederland’
  • 17:00-18:00: Borrel

Meer informatie is te vinden in de flyer.

Prijswinnaars 2022

Onder een stralende zon is de Dag van de Sociologie 2022 doorgegaan in Groningen. De Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit prachtig evenement verzorgd dat dit jaar in het teken stond van 100 jaar Sociologie in Nederland. Meer dan 180 deelnemers uit Nederland, Vlaanderen en daarbuiten hebben elkaar voor de eerste keer in twee jaar tijd opnieuw ontmoet en in verschillende parallelle en plenaire sessies nieuwe sociologische inzichten gedeeld.

Traditioneel worden op de Dag van de Sociologie ook prijzen uitgereikt; in 2022 staan er twee centraal, namelijk de Scriptieprijs (jaarlijks) en Research-Master-thesisprijs. De Scriptieprijs 2022 is uitgereikt aan Lisa Hu (Universiteit van Amsterdam) voor de thesis ‘Same classroom, different citizenship learning opportunities. Children’s experiences of the disparate workings of the school as a practice place‘. Het uitgebreide juryrapport valt hier te lezen. De Research-Master-thesisprijs 2022 gaat naar Annelie Brüning (Rijksuniversiteit Groningen) voor de thesis ‘Are benefits of female leaders for female workers dependent on similarity in work-life characteristics?‘. De laudatio kan u downloaden via deze link.