NSV Scriptieprijs

De NSV reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste sociologische master thesis geschreven aan een Nederlandse universiteit. Deze prijs wordt uitgereikt tijdens de Dag van de Sociologie.

2019
Naomi Hartkamp (RUG) is de winnaar van de NSV-masterthesisprijs 2019 met haar thesis De ambigue wereld van de sociale werkvoorziening. “De scriptie geeft uitermate goed weer hoe stigmatisering, zelfrespect, en machtsverhoudingen – begrippen die bijzonder goed zijn ingebed in de klassieke sociologische theorieën – onder deze kwetsbare mensen spelen”,  aldus het juryrapport. Lees hier meer.

2018
Timo Korstenbroek (VU Amsterdam) is de winnaar van de NSV-masterthesisprijs 2018. Zijn thesis Why we are angry @them: Towards a more profound understanding of the expression of nativism within the context of the virtual community oogstte veel lof van de jury, onder meer vanwege “… het inventieve veldwerk en van de hoge mate van reflexiviteit die Korstenbroek heeft gepraktiseerd”. Lees hier meer.

2017
De winnaar van de NSV-masterthesisprijs 2017 – uitgereikt op de Dag van de Sociologie – is Kay Polidano (UvA) met een master thesis getiteld “Caring through a ‘Plastic Box’: An Inquiry into the Use of Remote Care Technology in Later Life“. Het juryrapport stelt dat: “De thesis getuigt van groot vakmanschap (theoretisch, methodisch, interpretatief, analytisch) en is voortreffelijk geschreven. Hij is ook liefdevol en bemoedigend: als je de thesis uitgelezen hebt wil je zelf meteen zelf een telecare kastje aanschaffen”. Het volledige juryrapport kan hier worden gedownload.

2016
De winnaar van de NSV scriptieprijs 2016 is Mariska de Vries (UvA) met een master thesis getiteld “The benefits of frame disputes for immigrant rights movements: the case of Amsterdam’s ‘we are here’ movement“. De jury roemde de theoretische relevantie, indrukwekkende dataverzameling en heldere schrijfstijl. U kunt de scriptie hier downloaden. Het juryrapport kan hier worden gedownload.

2015
Op de DvdS 2015 werd de NSV-masterthesisprijs uitgereikt aan Joost van de Brake (RUG). De jury roemde hem om zijn originaliteit en creativiteit. Zie het complete juryrapport. De thesis zelf kunt u hier downloaden.