Socialevraagstukken

Sinds 2016 werkt de NSV samen met www.socialevraagstukken.nl. Eindredacteur Jurre van den Berg gaat er voor zorgen dat er een brug wordt geslagen tussen Socialevraagstukken en de afdelingen sociologie van de verschillende Nederlandse universiteiten, die allemaal hebben toegezegd deze samenwerking te gaan ondersteunen.

Sociologisch publieksplatform
Het doel is de Nederlandse sociologie nadrukkelijker te doen gelden in het maatschappelijk debat. We willen sociologisch onderzoek toegankelijk maken voor een breder publiek. De NSV heeft het verlangen de oogst van de Nederlandse sociologie nadrukkelijker te laten gelden in het maatschappelijk debat. Voor individuele wetenschappers speelt daarbij het toenemende belang van ‘valorisatie’. Wat is de maatschappelijke betekenis van sociologisch onderzoek en hoe kan die betekenis beter zichtbaar worden gemaakt door benutting van nieuwe communicatiekanalen? Socialevraagstukken (60 duizend bezoekers per maand) hecht op haar beurt belang aan wetenschappelijke verdieping en thematische verbreding. Het doel is Socialevraagstukken te laten uitgroeien tot het publieksplatform van de Nederlandse sociologie en aangrenzende vakgebieden.