Actualiteitencollege

De NSV organiseert jaarlijks, in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een Actualiteitencollege, waarin een brug wordt geslagen tussen wetenschap, beleid en actuele ontwikkelingen.