Actualiteitencollege 2016

Op 25 november heeft Pauline Meurs het erelidmaatschap van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) ontvangen uit handen van Jan Willem Duyvendak, Voorzitter NSV. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse actualiteitencollege van de NSV. Paul Schnabel sprak de laudatio uit. Thema van het actualiteitencollege was ditmaal Sociaal-Economische Gezondheidsverschillen. Drie sprekers belichtten dit thema van verschillende kanten: Frank van Lenthe (Erasmus MC en Universiteit Utrecht), Christiaan Monden (Nuffield College, Oxford) en Maria Jansen (Academische Werkplaats Publieke Gezondheid / GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht). Gastheer Kim Putters, directeur van het SCP, zat de bijeenkomst voor.

dsc01773

dsc01779

dsc01804

dsc01814

dsc01834

dsc01840

Thema Sociaal Economische Gezondheidsverschillen

(download de flyer met alle informatie hier)

Deze keer stond het thema Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV) centraal. Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen de verschillende lagen van de Nederlandse bevolking. Een hogere stap op de sociale ladder betekent ook een betere gezondheid. Tussen laag- en hoogopgeleiden is het verschil in levensverwachting 7,3 jaar voor mannen en 6,4 jaar voor vrouwen. Tot nu toe heeft de speurtocht naar de ‘magic bullet’ voor de aanpak van Sociaal Economische Gezondheidsverschillen onvoldoende opgeleverd. Of het nu gaat om interventies om bijvoorbeeld laagopgeleiden van roken af te helpen of interventies in wijken en buurten, steeds zijn de resultaten niet voldoende voor een eensluidende beleidsaanpak. Kunnen sociologen met de brede kennis die reikt van sociale stratificatie tot beleids- en implementatievraagstukken een nieuw licht werpen op dit hardnekkige probleem?

Sprekers waren Frank van Lenthe (Erasmus MC/UU), Maria Jansen (UM/GGZ Zuid Limburg) en Christiaan Monden (Nuffield College, Oxford). De middag werd voorgezeten door Kim Putters (directeur SCP).

Praktisch

Vrijdag 25 november 2016, 13.00 – 18.00 uur
Seminarruimte
Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Nadere informatie:
Mérove Gijsberts () of Eva Jaspers ()
Inschrijven:

NB: i.v.m. toegangscontrole moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.

Programma

13.00-13.20: Inloop
13.20-13.30: Opening door dagvoorzitter prof. dr. Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en Hoogleraar beleid en sturing van de zorg, EUR
13.30-14.10: Prof. dr. Frank J. van Lenthe, Universitair Hoofddocent Sociale Epidemiologie, Erasmus MC en Hoogleraar Ruimtelijk Diversiteit en Ongelijkheid in Gezondheid in Steden, Faculteit Geowetenschappen, UU
14.10-14.50: Prof. dr. Christiaan Monden, Hoogleraar Sociologie en Demografie, Nuffield College, Oxford

14.50-15.05: Theepauze

15.05-15.45: Prof. dr. ir. Maria Jansen, Programmaleider Academische Werkplaats Publieke Gezondheid / GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht (CAPHRI)
15.45-16.15: Forumdebat met de inleiders en de zaal
16.15-16.30: Prof. dr. Pauline Meurs, Hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg aan de EUR en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
16.30-16.45: Laudatio door prof. dr. Paul Schnabel, Universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht
16.45-17.00: Uitreiking erelidmaatschap door prof. dr. Jan Willem Duyvendak, Voorzitter NSV

17.00-18.00: Borrel