Actualiteitencollege 2015

Het NSV Actualiteitencollege had dit keer het thema tijd en familie en vond plaats op donderdag 26 november 2015 bij het ministerie van OCW. Download hier de flyer.

Een kleine sfeerimpressie…

Programma

13.15-13.30 Inloop
13.30-13.35 Opening door dagvoorzitter Jos de Haan, hoofd onderzoekssector zorg, emancipatie en tijdsbesteding SCP en hoogleraar ICT, cultuur en kennissamenleving, EUR
13.35-13.50 Kim Putters, directeur SCP en hoogleraar beleid en sturing van de zorg, EUR, Zinvolle participatie
13.50-14.35 Janneke Plantenga, hoogleraar economie van de welvaartstaat, UU, Arbeid en zorg 3.0
14.35-15.05 Theepauze
15.05-15.35 Laura den Dulk, universitair hoofddocent sociologie, EUR, Flexibel werken en de combinatie van arbeid en zorg: kansen en bedreigingen
15.35-15.50 Een reflectie door Anneke van Doorne-Huiskes, emeritus hoogleraar sociologie, UU
15.50-16.20 Forumdebat met de inleiders en de zaal
16.20-16.45 Uitreiking NSV dissertatieprijs door Ton Bevers, emeritus hoogleraar algemene cultuurwetenschappen, EUR, met een korte reactie van de winnaar
16.45-17.15 minister Jet Bussemaker (OCW), geïnterviewd door Jan Willem Duyvendak, voorzitter NSV
17.15-18.00 Borrel

Donderdag 26 november 2015, 13.15 – 18.00 uur
Barcelonazaal
Sociaal en Cultureel Planbureau (gebouw ministerie van ocw/vws)
Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag

Nadere informatie: Mérove Gijsberts () of Anne Roeters ()
Inschrijven:
Nb: i.v.m. toegangscontrole bij het ministerie moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.