Papervoorstel indienen DvdS 2020

Hieronder kunt u een papervoorstel indienen voor de Dag van de Sociologie 2020 tot en met 13 maart 2020. Naast de reguliere sessies zijn er thematische sessies. Hier kunt u een beschrijving vinden van deze sessies. Indeling in de voorkeursessie kan niet worden gegarandeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u daarmee terecht op