Kwaliteitsindicatoren

De Nederlandse Sociologische Vereniging pleit in deze bestuursnota voor een grondige herziening van de maatstaven die worden gebruikt bij de beoordeling van het aan de universiteiten verrichte onderzoek. De huidige, eenzijdig op publicaties in Engelstalige tijdschriften georiƫnteerde aansturing roept steeds meer problemen op en vormt op termijn een bedreiging voor het maatschappelijk draagvak van ons vakgebied.

Het advies van de NSV kan hier worden gedownload.