DvdS 2011 Gent

Op 26 mei 2011 organiseren de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) en de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) voor de elfde keer hun jaarlijkse congres: de Dag van de Sociologie. Op één dag komt een grote diversiteit aan sociologisch onderzoek aan bod. De elfde Dag van de Sociologie zal plaatsvinden aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent.

Het programma bestaat uit paperpresentaties in afzonderlijke thematische sessies (zie hieronder). Het doel is daarbij zowel ervaren als jonge onderzoekers de gelegenheid te bieden hun werk te presenteren aan een brede groep van vakgenoten. Door de compacte opzet van het dagprogramma (drie parallelle papersessies) kunnen ongeveer 120 presentaties worden gegeven. Daarnaast is er een plenaire sessie waarbij een bekende Vlaamse en Nederlandse socioloog hun visie geven op ‘democratie in woelig vaarwater?’. De dag wordt afgesloten met een receptie.

Papervoorstellen (minimaal 250, maximaal 400 woorden) kunnen worden ingediend via de website www.sociologie.be/dvds2011 na het aanmaken van een account. U dient via een formulier het thema van uw voorkeur aan te geven, evenals vijf kernwoorden die uw paper omschrijven. Gelieve in uw voorstel aandacht te besteden aan de theoretische omkadering, methodiek, resultaten en implicaties van de paper. De oproep staat open voor alle sociologische onderwerpen. Papers die niet direct in een thema passen, kunnen ingediend worden in de ‘open sessies’.

Nieuw is dat volledig ingeklede sessies voorgesteld kunnen worden. Wie wenst, kan dus zelf een sessie omtrent een welbepaald topic organiseren, al dan niet passend binnen de bredere thema’s. Een sessievoorstel bestaat uit minimaal drie papervoorstellen van verschillende auteurs over eenzelfde topic en een sessiecoördinator. Een ingeklede sessie voorstellen kan via het sturen van een email naar met als onderwerp de vermelding ‘sessievoorstel’.  

 Een voorstel indienen kan vanaf 17 januari via de website www.sociologie.be/dvds2011. Sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 17 februari 2011. De volledige papers worden uiterlijk op 5 mei 2011 verwacht.

Inschrijven voor de Dag van de Sociologie is pas mogelijk na 17 februari 2011. Alle deelnemers (sprekers, sessie-coördinatoren, referenten, overige belangstellenden) dienen zich via de website www.sociologie.be/dvds2011 in te schrijven voor deelname aan de Dag van de Sociologie.

 

Thema’s

1. Sociale ongelijkheid
2. Cultuur
3. Religie
4. Onderwijs
5. Arbeid en organisatie
6. Sociaal beleid en sociaal werk
7. Burgerschap
8. Gezondheid
9. Criminaliteit
10. Familie en gezin
11. Migratie
12. Gender en seksuele minderheden
13. Sociologische theorieën
14. Open sessies