DvdS 2013 Nijmegen

CALL FOR PAPERS DAG VAN DE SOCIOLOGIE 2013

Op 30 mei 2013 organiseren de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) voor de dertiende keer hun jaarlijkse congres: de Dag van de Sociologie. Op één dag komt een grote diversiteit aan sociologisch onderzoek aan bod. De dertiende Dag van de Sociologie zal plaatsvinden bij de Sectie Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het programma bestaat uit paperpresentaties in afzonderlijke thematische sessies (zie hieronder). Het doel is daarbij zowel ervaren als jonge onderzoekers de gelegenheid te bieden hun werk te presenteren aan een brede groep van vakgenoten. Door de compacte opzet van het dagprogramma (drie parallelle papersessies) kunnen ongeveer 110 presentaties worden gegeven. Daarnaast is er een plenaire sessie waarbij een bekende Nederlandse socioloog zijn of haar visie zal geven op een actueel sociologisch thema. De dag wordt afgesloten met een receptie.

Papervoorstellen (minimaal 250, maximaal 400 woorden) kunnen worden ingediend via de website www.nsv-sociologie.nl. U kunt op dit formulier ook de sessie van uw voorkeur aangeven. Gelieve in uw voorstel aandacht te besteden aan de theorie, methode en (voorlopige) resultaten van het onderzoek. De oproep staat open voor alle sociologische onderwerpen. Papers die niet direct in een thema passen, kunnen worden ingediend in de ‘open sessies’.

Een voorstel indienen kan vanaf heden. Sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 15 februari 2013. De volledige papers worden uiterlijk op 15 mei 2013 verwacht.

Inschrijven voor de Dag van de Sociologie is pas mogelijk na 15 februari 2013. Alle deelnemers (sprekers, sessiecoördinatoren, referenten, overige belangstellenden) dienen zich via de website www.nsv-sociologie.nl. in te schrijven voor deelname aan de Dag van de Sociologie.

 

Thema’s

1. Sociale ongelijkheid
2. Cultuur
3. Onderwijs
4. Arbeid en organisatie
5. Beleid en politiek
6. Burgerschap
7. Netwerken
8. Gezondheid
9. Criminaliteit
10. Familie en gezin
11. Migratie
12. Open sessies