Prijzen

Om de sociologie-beoefening te stimuleren en goed onderzoek onder de aandacht te brengen, reikt de NSV een prijs uit voor het beste wetenschappelijke artikel in een Nederlandstalig sociologisch tijdschrift (tweejaarlijks), het beste proefschrift (tweejaarlijks) en de beste Master thesis van een student Sociologie aan een van de Nederlandse opleidingen (jaarlijks). Om het belang van goed beleidsonderzoek te reiken de NSV en de Vereniging voor Beleidsonderzoek vanaf 2009 om het jaar de Beleidsprijs uit voor het beste beleidsonderzoek en/of beleidsadvies.

NSV-prijzen 2012

Tijdens de Dag van de Sociologie reikte de NSV een drietal prijzen uit. Tom Kleinepier won NSV-scriptieprijs 2012 met zijn thesis over tweede taalverwerving van immigranten in Nederland. Rudi Wielers en Ferry Koster ontvingen de NSV-artikelprijs. De NSV-VBO-prijs voor beleidsonderzoek ging naar Marnix Eysink Smeets, Hans Moors, Koen van ’t Hof en Esther van den Reek Vermeulen.

Elke twee jaar bekroont de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) de beste sociologische masterthesis die in de voorafgaande jaren aan een Nederlandse universiteit is geschreven. Ook het beste artikel uit een selectie van Nederlandse tijdschriften wordt bekroond.

De prijzen werd uitgereikt tijdens de Dag van de Sociologie op 24 mei jongstleden in Utrecht. Verschillende opleidingen sociologie hadden theses voorgedragen. Winnaar van de scriptie-prijs was Tom Kleinepier met zijn onderzoek getiteld: Age at immigration and second language profiency among immigrants in the Netherlands. Maturational constraints or life course trajectories? Op basis van een combinatie van een sociologische en linguïstische benadering concludeerde hij dat het verschil in taalbeheersing tussen jonge en oudere immigranten een gevolg is van zowel sociologische als biologische factoren. Kleinepiers afstudeerproject voldeed het beste aan de criteria waaraan volgens de jury een goede sociologische scriptie dient te voldoen: die moet sociologisch zijn, een theoretische en empirische onderbouwing hebben en maatschappelijk relevant zijn.

Maatschappelijke relevantie was ook van belang bij de selectie van het beste artikel. Bekroond werden Rudi Wielers en Ferry Koster voor de bijdrage: Welvaart en arbeidsmotivatie: een internationale vergelijking in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Dit artikel stelt dat werken nog steeds om geld en om zelfontplooiing draait, maar als het met minder werk kan, dan graag. Slecht nieuws dus voor de beleidsmakers die mensen juist meer en langer willen laten werken.

De vier auteurs die de Beleidsprijs wonnen werkten samen in een consortium onder de vlag van IVA Tilburg. In opdracht van het Ministerie van BZK schreven zij het advies Omgaan met de perceptie van overlast en verloedering. Aanleiding was het door de overheid ervaren probleem dat verbeteringen op het terrein van leefbaarheid en veiligheid lang niet altijd in de beleving van de burgers doordringen. De onderzoekers hebben de werking van deze ‘perceptiekloof’ grondig geanalyseerd aan de hand van sociaalwetenschappelijke theorie en ervaringen op andere beleidsterreinen. Dit mondt uit in een inventarisatie van mogelijkheden om percepties te beïnvloeden. Pikant is dat de onderzoekers vaststellen dat het overheidsbeleid zelf vaak mede debet is aan het ontstaan van de perceptiekloof.