Call for papers

Op 9 juni 2016 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Sociologie (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) de jaarlijkse Dag van de Sociologie. De zestiende Dag van de Sociologie zal worden georganiseerd door het departement Sociologie van Tilburg University.

Vanaf heden is de call for papers geopend. Het is mogelijk het abstract van uw paper (max. 250 woorden) in te sturen via de website van de NSV (www.nsv-sociologie.nl). De oproep staat open voor alle sociologische onderwerpen. Bij uw aanmelding kunt u aangeven bij welk panel u zich bij voorkeur zou willen aansluiten (zie hieronder). Dit jaar worden er ook verschillende thematische panels georganiseerd, die in principe al van vier papers zijn voorzien. Het is mogelijk uw paper hiervoor op te geven, maar deze zal alleen worden geplaatst als er genoeg papers worden ingediend voor een extra sessie. Zo niet, dan sturen we uw papervoorstel door naar het meest passende vaste panel.

Papers die niet direct binnen één van de panels passen kunnen worden ingediend in de ‘open sessie’. Op het inschrijfformulier kunt u bovendien aangeven of u een voorkeur heeft voor het presenteren in het Engels of het Nederlands. Daar wordt bij het indelen van de papers in sessies rekening mee gehouden.

Aanmelden kan tot en met maandag 11 april. Na de sluitingsdatum zullen we de papers doorsturen naar de panelvoorzitters, zodat zij een indeling kunnen maken. Wanneer uw paper om praktische of andere redenen niet in het desgewenste panel past, zullen we proberen u bij een ander panel te plaatsen. De indeling van de sessies wordt te zijner tijd via de website bekend gemaakt.

Alle deelnemers (sprekers, panelvoorzitters, overige belangstellenden) dienen zich via de website (www.nsv-sociologie.nl) te registreren voor deelname aan de Dag van de Sociologie (dit kan vanaf 1 april). Zonder registratie en betaling vooraf is deelname niet mogelijk.

Als u vragen heeft, kunt u die sturen naar .

Vriendelijke groet,
Erik van Ingen
Tim Reeskens
Peter Achterberg
Femke Roosma
Ruud Luijkx
Lisette van Noort.

Vaste panels
1. Cultuur
2. Jeugd
3. Ongelijkheid
4. Politiek en beleid
5. Arbeid en organisatie
6. Sociale netwerken
7. Onderwijs
8. Sociale bewegingen
9. Familie
10. Burgerschap
11. Gezondheid
12. Migratie
13. Open sessie

Thematische panels DvdS 2016
1. Mantelzorg in context
2. Jeugdonderzoek: vrijetijdsbesteding, delinquent gedrag en attitudes
3. Understanding and measuring discrimination
4. Aspirations of young people and social inequality in The Netherlands and Flanders
5. Careers and family – causes and consequences of inequalities across the life course
6. Survey approaches to LGB persons, couples and families
7. Housing, inequality and welfare
8. Duurzame inzetbaarheid en de arbeidsorganisatie
9. Hybridization of the welfare mix: emerging organizational forms and types of cooperation
10. Ethnic residential segregation, its causes and its consequences
11. The promises of proximity: proximity as policy objective