Actualiteitencollege 2018

Op donderdag 29 november vond het jaarlijkse NSV Actualiteitencollege plaats. Dit jaar had het Big data in de sociologie als thema. Hieronder vindt u een impressie van Peteke Feijten.

Impressie Actualiteitencollege 2018: Big data in de sociologie

Op donderdagmiddag 29 november vond, naar jaarlijkse traditie, het NSV Actualiteitencollege plaats bij het SCP. Drie sprekers waren bereid gevonden om verschillende kanten van big data te belichten die relevant zijn voor sociologen in de wetenschap en daarbuiten. Big data worden gekenmerkt door Volume (omvang), Variety (diversiteit) en Velocity (snelle beschikbaarheid).

Na de opening door dagvoorzitter Kim Putters, trapte Liesbet van Zoonen af. Zij vertelde over het gebruik van big data door gemeenten, die daarmee kennis creëren om in het kader van de Participatiewet te handhaven, te controleren en fraude te bestrijden. Haar centrale boodschap was dat zulke kenniscreatie sterk is ingestoken vanuit de systeemwereld. Ze wierp vragen op rondom de legitimiteit daarvan vanuit burgers gezien, en staafde die met bevindingen uit haar onderzoek onder cliënten van de Participatiewet.

Daarna nam Rense Corten (UU) het woord. Hij praatte de zaal bij over de huidige mogelijkheden om big data, zoals van Twitter en online platforms, te gebruiken voor sociologisch onderzoek. Hij benadrukte dat het mogelijkheden biedt om nieuwe antwoorden te geven op oude sociologische vragen, maar ook om nieuwe vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over hoe vertrouwen werkt in online omgevingen.

Ten slotte was de beurt aan John Bolte (RIVM/Haagse Hogeschool). Hij past big data toe die zijn verkregen uit sensoren, zoals bijvoorbeeld bij zelfrijdende auto’s en in gezondheidsapps zoals hartslagmeters. De mogelijkheden zijn veelbelovend, maar bij het gebruik van zulke gegevens is het belangrijk om van tevoren te bepalen welke vraag je precies wilt beantwoorden. Ook belichtte hij ethische vragen die daarbij kunnen opkomen, zoals het recht om niet te weten.

Ter afsluiting van de middag leidde Kim het forumdebat, waarin werd gesproken over programmeren (een essentiële vaardigheid voor sociologen die met big data willen werken) en de rol van theoriegestuurd onderzoek (versus inductieve data-analyse). Tijdens de borrel na afloop zette de discussie zich nog geanimeerd voort en zo konden we weer terugkijken op een geslaagd Actualiteitencollege.

Dit was de flyer die bij het NSV actualiteitencollege 2018 hoorde.