Actualiteitencollege 2010

Op 25 november 2010 vond een actualiteitencollege plaats (waarvan dit de aankondiging was) over “De publieke rol van de sociologie”. Ook werden er drie nieuwe erelidmaatschappen uitgereikt. Hieronder staat een verslag van Jeroen Winkels (voor Sociologie Magazine). Inmiddels is er ook een boekje verschenen over het actualiteitencollege, dat hier gedownload kan worden.

NSV BENOEMT VAN DOORNE-HUISKES, BROERTJES EN DE SWAAN TOT ERELEDEN
Op 25 november was het Sociaal en Cultureel Planbureau  de gastheer van  het ook dit jaar weer drukbezochte jaarlijkse  NSV-actualiteitencollege.  Tijdens dit bijzondere symposium over de publieke rol van de sociologie werden tevens drie erelidmaatschappen van de Nederlandse Sociologische Vereniging uitgereikt  aan Anneke van Doorne-Huiskes,emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Pieter  Broertjes, de vroegere hoofdredacteur van de Volkskrant en Abram de Swaan, emeritus universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
Met het  erelidmaatschap wil de NSV zijn grote erkentelijkheid uitspreken voor de bijzondere grote verdiensten Van Doorne-Huiskes, Broertjes en De Swaan hebben  voor de publieke betekenis van de sociologie in Nederland.  Paul  Schnabel, Universiteitshoogleraar in Utrecht en directeur van het  Sociaal en Cultureel Planbureau  sprak een geïntegreerde lofrede uit voor de drie, die  in overigens heel verschillende gedaanten de publieke rol van de sociologie in Nederland vertegenwoordigen.

Welke bijdrage levert de sociologie aan het publieke debat over actuele maatschappelijke vraagstukken? Moet de sociologie wel een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat? Welke invloed oefent de sociologie uit op de publieke opinie en op het beleid van de overheid? Hoe oefenen sociologen invloed uit: als wetenschapper,  journalist of beleidsadviseur?  Deze en andere, even boeiende als lastig te beantwoorden vragen kwamen uitgebreid aan de orde in dit tiende Actualiteitencollege, waarvoor  Geert de Vries (Vrije Universiteit  Amsterdam) de heldere inleiding verzorgde.
De drie nu door de NSV geëerde sociologen, die ieder hun sporen verdiend hebben op dit terrein,  lieten vervolgens hun licht over de rol van de sociologie schijnen. Daarna gingen zij onder leiding van Hans Harbers  (Rijksuniversiteit Groningen)  met elkaar en met de zaal in debat. Een gezellige borrel sloot vervolgens deze bijzonder geslaagde bijeenkomst af.