Actualiteitencollege 2019

Het komende actualiteitencollege van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) heeft als thema De toekomst van werk. Ieder najaar geven drie deskundigen hun visie op een actueel sociologische vraagstuk. Ditmaal is dat arbeid en hoe die zich naar verwachting zal ontwikkelen in de toekomst. Hoe ziet de toekomst van werk eruit, welke uitdagingen komen ons tegemoet en wat zijn mogelijke oplossingen? Wat betekent dit voor huidige en toekomstige groepen op de arbeidsmarkt?

Tot de sprekers behoren in ieder geval Prof. Paul de Beer – bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam – en Prof. Monique Kremer – Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan Universiteit van Amsterdam. Lees hier de vooraankondiging.