Papervoorstel indienen DvdS 2024

Hieronder kunt u een papervoorstel indienen voor de Dag van de Sociologie 2024. Dit kan tot en met 22 maart 2024. Naast algemene sessies zijn er thematische sessies die nog open staan voor extra papers. Hier kunt u een beschrijving vinden van deze sessies. Indeling in de voorkeurssessie kan niet worden gegarandeerd. Auteurs kunnen maximaal 1 paper zelf presenteren, maar kunnen wel op meerdere papers op het programma co-auteur zijn. Mocht u vragen hebben, mailt u dan gerust naar .

De Call for Papers is afgesloten. Dank voor alle inzendingen!