NSV

Missie

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) behartigt de belangen van de Nederlandse sociologie in ruime zin en levert daartoe bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van sociologisch onderzoek en onderwijs. Ook zet de NSV zich in voor een versterking van de positie van sociologen op de arbeidsmarkt en op de arbeidsplaats. De NSV stelt zich ten doel de bekendheid van het werk van sociologen te vergroten.

Activiteiten
De NSV organiseert jaarlijks, samen met de Vlaamse Vereniging Voor Sociologie, de Dag van de Sociologie. Op deze dag presenteren (academische) sociologen recent werk en de dag biedt zo een staalkaart van de Nederlandse sociologie.

Ieder najaar organiseert de NSV samen met het SCP het Actualiteitencollege. Tijdens deze middag staat de sociologische analyse van een actueel sociaal probleem centraal.

Sociologie Magazine
De leden van de NSV ontvangen vier maal per jaar Sociologie Magazine. Sociologie Magazine (voorheen FACTA) is een uitgave van de NSV en Virtumedia. Sociologie Magazine bericht over trends in de sociale wetenschappen. Vaste ingrediƫnten zijn: interviews met prominente sociale wetenschappers, de ins en outs van sociologie-opleidingen aan de verschillende universiteiten, rapportages over controversies in de sociale wetenschap en vaste rubrieken over de beroepspraktijk, columns, gesignaleerde boeken en belangrijk vaknieuws.

Tijdschriften
Lidmaatschap van NSV geeft reductie op de abonnementsprijs van de bekende Nederlandse sociologische tijdschriften: Beleid en Maatschappij, Mens en Maatschappij, Sociologie en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Lees meer…

Prijzen
Om de sociologie-beoefening te stimuleren en goed onderzoek onder de aandacht te brengen, reikt de NSV een prijs uit voor het beste wetenschappelijke artikel in een Nederlandstalig sociologisch tijdschrift (tweejaarlijks), het beste proefschrift (tweejaarlijks) en de beste Master thesis van een student Sociologie aan een van de Nederlandse opleidingen (jaarlijks). Om het belang van goed beleidsonderzoek te benadrukken reiken de NSV en de Vereniging voor Beleidsonderzoek om het jaar de Beleidsprijs uit voor het beste beleidsonderzoek en/of beleidsadvies.

Internationale contacten
De NSV vertegenwoordigt de Nederlandse sociologie internationaal, onder meer in de International Sociological Association en de European Sociological Association en onderhoudt contacten met buitenlandse zusterorganisaties.