Actualiteitencollege 2009

De NSV en het SCP organiseren op 3 december 2009:

DE KREDIETCRISIS

Het uitbreken van de kredietcrisis in september 2008 en het overslaan daarvan naar andere sectoren in de economie, doet de vraag rijzen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Wat zijn de oorzaken en achtergronden van deze crisis? Is deze crisis vooral een economische crisis of meer een morele crisis? Is de graaicultuur te begrijpen vanuit de notie van rationaliteit? Kunnen mensen nog wel vertrouwen hebben in de financiële sector? Welke bijdrage mag verwacht worden van de economie en de sociologie aan het verkrijgen van inzicht in de kredietcrisis?

Over deze en andere vragen organiseert de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op 3 december een studiemiddag. Twee economen en twee sociologen zullen hun visie geven op het ontstaan en de achtergronden van de kredietcrisis, op de betekenis ervan voor het functioneren van de samenleving en op de gevolgen voor de burger. Zij zullen ook met elkaar in debat gaan.

PROGRAMMA

13.00-13.25 Inloop

13.25-13.30 Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. Jacques van Hoof, em. hoogleraar arbeidssociologie en voorzitter van de Nederlandse Sociologische Vereniging

13.30- 14.00 “De grote recessie”, inleiding door Coen Teulings, directeur Centraal Planbureau (CPB) en hoogleraar economie aan de Universiteit Amsterdam

14.00-14.30 “De crisis van de economische wetenschap en de economische wetenschap van de crisis”, inleiding door Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

14.30-15.00 “Collectieve verblinding. De financiële crisis als crisis van het economisch denken”, Inleiding door Olav Velthuis, economisch socioloog, Universiteit van Amsterdam

15.00-15.30 “Van krimp tot kramp? Recessie, regressie en remissie”, inleiding door Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en universiteitshoogleraar Universiteit van Utrecht

15.30-16.00 Pauze

16.00-17.00 Forumdebat o.l.v. Jacques van Hoof met de 4 inleiders en de zaal

17.00-18.00 Borrel

Plaats: Muzen zaal, Ministerie van VWS, Den Haag

Nadere informatie: Vic Veldheer ()

Inschrijven: Angelique Dees ()