Bestuur

Het bestuur van de NSV bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vertegenwoordigers van de departementen Sociologie van de Nederlandse universiteiten.

Daarnaast zijn er van vertegenwoordigers van buiten de universiteiten, te weten: een vertegenwoordiger vanuit het SCP, de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) en KBA Nijmegen.

Voorzitter Prof. Dr. Godfried Engbersen

Secretaris Dr. Rie Bosman (RUG)
Penningmeester Prof. Dr. Maarten Wolbers (KBA Nijmegen/RU)

Dr. Peteke Feijten (SCP)
Dr. Liesbet Heyse (RUG)
Dr. Hilje van der Horst (WUR)
Dr. Mariska van der Horst (VU)
Dr. Eva Jaspers (UU)
Dr. Kobe de Keere (UvA)
Dhr. Thomas Klijnstra (NVLM)
Dr. Willem de Koster (EUR)
Dr. Tim Reeskens (UvT)
Prof. Dr. Ellen Verbakel (RU)