Bestuur

Het bestuur van de NSV bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vertegenwoordigers van de departementen Sociologie van de Nederlandse universiteiten.

Daarnaast zijn er van vertegenwoordigers van buiten de universiteiten, te weten: een vertegenwoordiger vanuit het SCP, de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) en KBA Nijmegen.

Voorzitter Prof. Dr. Godfried Engbersen

Secretaris Dr. Rie Bosman (RUG)
Penningmeester Prof. Dr. Ellen Verbakel (RU)

Dr. Patricia van Echtelt (SCP)
Dr. Fabian Dekker
Dr. Liesbet Heyse (RUG)
Dr. Hilje van der Horst (WUR)
Dr. Mariska van der Horst (VU)
Dr. Eva Jaspers (UU)
Dhr. Thomas Klijnstra (NVLM)
Dr. Samira van Bohemen (EUR)
Dr. Tim Reeskens (UvT)
Prof. Dr. Ellen Verbakel (RU)
Dr. Don Weenink (UvA)

Het bestuur komt elke twee maanden samen en de bestuurleden nemen actief deel in alle NSV-activiteiten.