Actualiteitencollege 2020

Een heel succesvolle online bijeenkomst was het NSV Actualiteitencollege op 12 november 2020, georganiseerd door onze collega’s bij het SCP in Den Haag. NSV bestuurslid en organisator Peteke Feijten schreef speciaal voor deze Nieuwsbrief een korte impressie van het Actualiteitencollege.

Op donderdag 12 november vond het jaarlijkse Actualiteitencollege plaats. Ditmaal online – tegen wil en dank een primeur. Om drie uur hadden een kleine 40 deelnemers zich aangesloten en opende SCP-directeur Kim Putters de bijeenkomst. De kern van de middag werd gevormd door drie korte lezingen van sociaal-wetenschappers op het terrein van duurzaamheid. Christine Carabain (SCP) trapte af met een presentatie waarin centraal stond hoe klimaatverandering door burgers beleefd wordt en hoe zij hun eigen rol zien in de aanpak ervan. Daarbij stelde zij dat de sociologische inzichten rondom collectieve-actie problemen heel behulpzaam zijn om te ontdekken waarom duurzaam gedrag zo moeilijk te sturen en aan te wakkeren is. Vervolgens nam Frank de Feijter, promovendus aan de Wageningen Universiteit, het woord. Hij toonde een interessante vergelijking tussen energie-verduurzamende projecten in appartementencomplexen in Amsterdam, Mianyang (een stad in het Chinese landelijke gebied) en Beijing. Hij vond veel verschillende manieren waarop bewoners betrokken worden bij de woningverduurzaming, en ook faal- en succesfactoren die te maken hebben met bijv. persoonlijke motivatie en institutionele context. Als derde sprak Pieter Leroy, emeritus hoogleraar Milieukunde aan de Radboud Universiteit. Hij pleitte voor een bredere blik op duurzaamheid – dus niet alleen ecologisch maar ook sociaal en economisch. Hij maakte duidelijk dat duurzaamheid voor zwakkere sociaal-economische groepen een heel andere betekenis heeft dan voor ‘de groene elite’ en dat daar bij duurzaamheidsinitiatieven veel meer rekening mee gehouden moet worden. De distributionele rechtvaardigheid dreigt anders steeds meer in het gedrang te komen.
Vervolgens werd de groep in drie discussiegroepjes opgedeeld. Stellingen zoals “De discussie over ‘transities’ mist node de inbreng van sociologen over lange-termijn sociale verandering” en “De ambtenaar zit de duurzame burger in de weg” zorgden voor levendige discussie. Het debat werden plenair nog even voortgezet en daarna sloot Kim Putters de bijeenkomst met een enthousiast slotwoord af.

We hopen van harte dat we volgend jaar weer in het echt kunnen samenkomen, maar voor nu was dit een heel welkom alternatief, dat het toch mogelijk maakte om de traditie doorgang te laten vinden.