DvdS 2012 Utrecht

CALL FOR PAPERS DAG VAN DE SOCIOLOGIE 2012

( direct naar indienen papervoorstel )

Op 24 mei 2012 organiseren de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) voor de twaalfde keer hun jaarlijkse congres: de Dag van de Sociologie. Op één dag komt een grote diversiteit aan sociologisch onderzoek aan bod. De twaalfde Dag van de Sociologie zal plaatsvinden aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Utrecht.

Het programma bestaat uit paperpresentaties in afzonderlijke thematische sessies (zie hieronder). Het doel is daarbij zowel ervaren als jonge onderzoekers de gelegenheid te bieden hun werk te presenteren aan een brede groep van vakgenoten. Door de compacte opzet van het dagprogramma (drie parallelle papersessies) kunnen ongeveer 120 presentaties worden gegeven. Daarnaast is er een plenaire sessie waarbij een bekende Nederlandse socioloog zijn of haar visie zal geven op een actueel sociologisch thema. De dag wordt afgesloten met een receptie.

Papervoorstellen (minimaal 250, maximaal 400 woorden) kunnen worden ingediend via deze link. U kunt op dit formulier ook de sessie van uw voorkeur aangeven. Gelieve in uw voorstel aandacht te besteden aan de theorie, methode en (voorlopige) resultaten van de paper. De oproep staat open voor alle sociologische onderwerpen. Papers die niet direct in een thema passen, kunnen ingediend worden in de ‘open sessies’.

Een voorstel indienen kan vanaf heden. Sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 1 maart 2012 [update: is verlengd naar 8 maart]. De volledige papers worden uiterlijk op 1 mei 2012 verwacht.

Inschrijven voor de Dag van de Sociologie is pas mogelijk na 1 maart 2012. Alle deelnemers (sprekers, sessiecoördinatoren, referenten, overige belangstellenden) dienen zich via de website www.nsv-sociologie.nl. in te schrijven voor deelname aan de Dag van de Sociologie.

Thema’s
1.      Sociale ongelijkheid
2.      Cultuur
3.      Onderwijs
4.      Arbeid en organisatie
5.      Beleid en politiek
6.      Burgerschap
7.      Netwerken
8.      Gezondheid
9.      Criminaliteit
10.    Familie/gezin
11.    Migratie
12.    Open sessies