Laatste berichten

Nederlandse sociologen uitmuntend in onderzoek

Een internationaal samengestelde commissie van hoogleraren uit de Verenigde Staten (Stanford, Yale), Groot Brittannië (London, Oxford), Duitsland (Bremen) en België (Leuven) heeft vastgesteld dat het sociologisch onderzoek in Nederland ‘zeer goed’ tot ‘excellent’ is:  “The Netherlands ranks among the top units internationally”.

Het sociologisch onderzoek zoals dat wordt uitgevoerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,  de Radboud Universiteit, de  Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg Universiteit,  de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, en de Vrije Universiteit Amsterdam behoort tot de top van de internationale sociologie.

De variatie in thema’s en methodologische aanpak van de Nederlandse sociologie wordt door de commissie geroemd, terwijl de onderzoeksprogramma’s tegelijkertijd erg relevant zijn voor de Nederlandse samenleving. Promovendi sociologie worden uitstekend opgeleid en profiteren van interuniversitaire samenwerking.

Aanbevelingen van de commissie zijn ondermeer de oproep aan universiteiten om monografieën meer te waarderen en onderzoekers voor het schrijven van deze studies de benodigde tijd te geven. Ook ziet de commissie graag meer aandacht voor het negatieve effect van tijdelijke contracten op de loopbanen van jonge,  excellente onderzoekers.

De Nederlandse Sociologische Vereniging  (NSV), de beroepsvereniging van sociologen, onderschrijft het oordeel van de commissie dat de Nederlandse universiteiten verantwoordelijkheid dragen jegens de onderzoekers die zij opleiden. Ook pleit de NSV al langer voor het meer waarderen van (hand)boeken en Nederlandstalige publicaties.

Om de uitmuntende kwaliteit van het sociologisch onderzoek in Nederland te handhaven moet volgens de NSV op korte termijn een einde komen aan de continue daling van de overheidsfinanciering van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Zo fnuikt het topsectorenbeleid van de Nederlandse Regering, vanwege de daarmee gepaard gaande vermindering van NWO-subsidies voor sociologisch onderzoek, een internationaal gezien zo sterke discipline als de sociologie.

Klik hier voor het persbericht van de QANU: http://www.qanu.nl/sites/default/files/Persbericht_visitatie_Sociologisch_Onderzoek_in_Nederland.pdf

Klik hier voor het volledige rapport:http://www.qanu.nl/nl/nieuws/onderzoeksbeoordeling-sociology-afgerond

Meer informatie: prof. dr. Jan-Willem Duyvendak (voorzitter NSV)  w.g.j.duyvendak@uva.nl  of prof. dr. Rafael Wittek  r.p.m.wittek@rug.nl

5e ESS-workshop Nederland in context: verschillen en overeenkomsten

Op vrijdag 22 mei 2015 organiseert DANS in samenwerking met het nationaal coördinatieteam van het European Social Survey (ESS), bestaande uit Prof.dr. Gerbert Kraaykamp en Dr. Roza Meuleman, de vijfde Nederlandse ESS Workshop. Deze (twee)jaarlijkse workshop biedt een ontmoetingsplaats aan onderzoekers die gebruik maken van de ESS-gegevens en geeft de gelegenheid om informatie uit te wisselen over de vele mogelijkheden van de ESS-data.

Informatie over deelname is te vinden op de DANS-KNAW website.

Tot dinsdag 31 maart 2015 kunnen abstracts (plusminus 300 woorden) per mail ingediend worden bij Roza Meuleman via r.meuleman@maw.ru.nl.

De workshop vindt plaats in het Javagebouw van NWO in Den Haag.

DvdS 2015: papervoorstellen en aanmelding

U kunt papervoorstellen indienen voor de Dag van de Sociologie 2015. Het desbetreffende formulier kunt u vinden onder het menu item “Dag van de Sociologie – DvdS 2015 Amsterdam”. Als u wilt deelnemen aan de DvdS (ongeacht of u spreker bent of niet) dient u zich te registreren. Hier is een apart formulier voor.

You can submit a paper proposal for the DvdS 2015 as well as register through the menu above: “Dag van de Sociologie – DvdS 2015 Amsterdam”.

DvdS 2015 will also include English sessions

On May 27, 2015 the Dutch Association for Sociology (NSV) and the Flemish Society for Sociology (VVS) organize their annual meeting (“Dag van de Sociologie”). A large variety of sociological research will be presented here. The 15th Sociology Meeting will take place at the department of Sociology of the VU University in Amsterdam. For the first time the DvdS will also include English sessions.

You can read the call for papers here

En deze is uiteraard ook in het Nederlands beschikbaar