NSV-VBO prijs voor beleidsonderzoek

De Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek hebben in 2009 het initiatief genomen tot een prijs voor beleidsonderzoek. Deze prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of -advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt. Zie hier een overzicht van de laureaten van de afgelopen jaren:

JaarLaureaat
2019Oostveen, Klaver en Born (Regioplan)
en
van der Velden, Fouarge, Levels en Meng (ROA), Buisman, van der Meijden en Petit (UvA Kohnstamm Instituut), Bol, Rozer en van de Werfhorst (UvA AMCIS), en Groeneveld, Smulders en Wetserhuis (ECBO)
2017Boendermaker, Kruize, Snippe, Sijtstra & Bieleman (Intraval)
2014Bomhoff, Paus en Friele (NIVEL)
2012Eysink Smeets, Moors, van ’t Hof en van den Reek Vermeulen (IVA Tilburg)
2009Pass, Muskens, Kurver en van Klingeren (ResearchNed)