NSV-VBO prijs voor beleidsonderzoek

De Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek hebben in 2009 het initiatief genomen tot een prijs voor beleidsonderzoek. Deze prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of -advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt.

2017

De jury voor de NSV-VBO prijs voor beleidsonderzoek is na rijp beraad tot het besluit gekomen de prijs in het jaar 2017 toe te kennen aan M. Boendermaker, A. Kruize, J. Snippe, M. Sijtstra & B. Bieleman, werkzaam bij Intraval, voor de inzending “Kansen met beleid: Beleidsreconstructie en Evaluatiekader Modernisering Kansspelbeleid & Modernisering Kansspelbeleid: Nulmeting“. U kunt hier het rapport van de jury nalezen.

2014

In 2014 werd de prijs voor de derde keer uitgereikt en toegekend aan Manja Bomhoff, Ninke Paus en Roland Friele (NIVEL) voor hun rapport getiteld “Niets te klagen. Onderzoek naar uitingen van ongenoegen in verzorgings- en verpleeghuizen“. Lees hier het juryrapport…

2012
De jury voor de NSV-VBO prijs voor beleidsonderzoek is na rijp beraad (zie het Juryrapport) tot het besluit gekomen de prijs in het jaar 2012 toe te kennen aan Marnix Eysink Smeets, Hans Moors, Koen van ’t Hof en Esther van den Reek Vermeulen in een samenwerking onder de vlag van IVA Tilburg voor hun rapport getiteld Omgaan met de perceptie van overlast en verloedering. Een beknopt advies voor de bestuurspraktijk.

2009
Jessica Pass, Marjolein Muskens, Bas Kurver en Marijn van Klingeren (werkzaam bij ResearchNed) hebben de eerste editie van de NSV-VBO Beleidsprijs gewonnen met hun artikel “Leidt kennis tot lenen en lenen tot leren?“. Eervolle vermeldingen waren er voor Ger Homburg en Maikel Groenewoud & Coen van Rij van Regioplan.