Lid worden

16 januari 2012

Een regulier NSV-lidmaatschap kost in 2012 € 81,00. Voor leden die kunnen aantonen dat zij een uitkering hebben of minimumloon ontvangen bedraagt de contributie € 50,50. Studenten betalen € 30,50 (onder voorwaarden). Een extra lidmaatschap binnen hetzelfde huishouden kost € 40,50.

Leden van de NSV ontvangen Facta en hebben korting bij de activiteiten die worden ondernomen door de NSV (zoals de Dag van de Sociologie). Lidmaatschap van NSV geeft ook reductie op de abonnementsprijs van de bekende Nederlandse sociologische tijdschriften Beleid en Maatschappij, Mens en Maatschappij, Sociologie en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Deze reductie bedraagt € 5,- op de reguliere abonnementsprijs per jaar. Voor een nieuw abonnement geldt daarbovenop een eenmalige introductiekorting van € 5,-. Let op: de tijdschriften hebben soms hogere kortingen voor studenten.

Voornaam

Voorletters

Achternaam

Geslacht

Titel voor

Titel na

E-mailadres

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer overdag

Organisatie

Functie

Afstudeerrichting

Universiteit van afstuderen

Jaar van afstuderen

Categorie

Abonneren op "Beleid en Maatschappij plus" (€ 108,00 exclusief reductie)

Abonneren op "Mens en Maatschappij combi" (€ 120,00 exclusief reductie; studenten € 71,00)

Abonneren op "Mens en Maatschappij online" (€ 95,00 exclusief reductie; studenten € 55,00)

Abonneren op "Religie en Samenleving" (€ 20,00 exclusief reductie)

Abonneren op "Sociologie folio plus online" (€ 75,00 exlusief reductie & BTW; studenten € 50 )

Abonneren op "Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken" (€ 182,00 exlusief reductie & BTW)