NSV Research-master-thesisprijs

De prijs voor de beste sociologische research-master thesis wordt tweejaarlijkst uitgereikt op de Dag van de Sociologie. Alle opleidingen dragen één kandidaat voor.

2016

De NSV Research-master-thesisprijs 2016 is gewonnen door Andrea Forster (UvA), met een met een onderzoek naar het effect van het volgen van een beroepsopleiding op tewerkstellingskansen in het latere leven. De jury roemde de combinatie van het verrijken van bestaand onderzoek en de adviserende rol in het publieke debat. Het juryrapport kunt u hier nalezen.

De overige genomineerden waren:

  • Fleur Goedkoop (RUG) die mixed method onderzoek verrichtte naar factoren die bijdragen aan het opzetten van lokale initiatieven rond hernieuwbare energie;
  • Josje ten Kates (EUR) die een landenvergelijkend onderzoek opzette naar de vraag of het huwelijk leidt tot meer subjectief welbevinden;
  • Marcus Kristiansen (UU), wiens studie dieper inging op de vraag hoe iemands beroepscarrière wordt beïnvloed door de sociale positie van zijn of haar vader;
  • Paula Thijs, die zich afvroeg of de onderwijsexpansie en secularisering veranderingen in opvattingen over etnische minderheden doorheen de tijd kunnen verklaren.