Archief voor Auteur: admin

VIDI subsidie voor Netwerkonderzoek

Bij de laatste rond VIDI toekenningen viel ook een socioloog in de prijzen: Frank van Tubergen.

Sociale netwerken en succes
Prof.  Frank van Tubergen, UU – Sociologie &  Algemene Sociale Wetenschappen
Hoe vinden mensen een goede baan? Vaak wordt gezegd dat het niet uitmaakt ‘what you know’ maar ‘who you know’. Is dat zo? Dit onderzoek gaat na welke rol sociale netwerken spelen bij het vinden van werk onder allochtonen en autochtonen.

Veni’s voor sociologen

Bij de VENI ronde van november 2009 hebben Karien Dekker en Pamala Wiepking een subsidie in de wacht weten te slepen.

Buurtverval en actie door bewoners
Dr.  Karien Dekker , UU Sociologie
Dekker onderzoekt de samenhang tussen bewonersgedrag en buurtontwikkeling. Hoe reageren buurtbewoners op achteruitgang? Wie gaat weg, wie wacht af en wie onderneemt actie? En hoe beïnvloeden de vele combinaties van etnische groepen de reacties van wijkbewoners?

Generous People, Stingy Nations or Stingy People, Generous Nations? Explaining Cross-national Differences in Donations to Charitable Organizations
Dr. Pamala Wiepking, VU – Faculteit der Sociale Wetenschappen
Amerikanen zijn vrijgeviger dan Nederlanders. Echt waar? De onderzoeker bestudeert of en zo ja waarom mensen in sommige landen vrijgeviger zijn dan mensen in andere landen. Komt dat door verschillen in inkomen of sociale waarden? Of door verschillen in overheidsbeleid?