Beleidsprijs naar NIVEL

De tweejaarlijkse NSV/VBO beleidsprijs werd vorige week uitgereikt. De jury heeft de prijs toegekend aan Manja Bomhoff, Ninke Paus en Roland Friele (NIVEL) voor hun rapport getiteld
“Niets te klagen. Onderzoek naar uitingen van ongenoegen in verzorgings- en verpleeghuizen”.
Lees hier het volledige juryrapport.